องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาเตือนบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์คำนึงถึงปัญหาการโจรกรรมข้อมูล

08/07/2563

          องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาได้เตือนผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ว่า เครื่องมือแพทย์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ และใช้ซอฟต์แวร์เก่าที่ชื่อ IPnet นั้น มีความเสี่ยงในการถูกโจรกรรมข้อมูล ซึ่งตัวอย่างของเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงในการโดนโจรกรรมข้อมูล ได้แก่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เลียนแบบการทำงานของตับอ่อน (insulin pump) และ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (pacemakers) โดยหากโดนโจรกรรมข้อมูลได้แล้ว ผู้โจรกรรมจะสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องมือแพทย์ได้ซึ่งเป็นอัตรายต่อผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง


Page view : 82