นักวิทยาศาสตร์จีนประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายยีนสมองคนลงในลิง

08/07/2563
          คณะนักวิทยาศาสตร์จีนจากสถาบันสัตววิทยาคุนหมิง บัณฑิตยสภาทางวิทยาศาสตร์ของจีน และมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาของสหรัฐอเมริกา ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายยีนสมองคนลงในลิง เพื่อศึกษาวิวัฒนาการความเฉลียวฉลาดของมนุษย์ โดยทำการทดลองด้วยการนำยีนที่เชื่อว่า มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาของสมองมนุษย์ (MCPH1) ไปปลูกถ่ายให้กับลิงวอกจำนวน 11 ตัว ในรูปแบบของไวรัสตั้งแต่ตอนที่ลิงยังเป็นเพียงตัวอ่อน (Embryos) ซึ่งจากการทดลองมีลูกลิงที่ตายในทันที 6 ตัว ในขณะที่ลิงที่รอดชีวิตจะต้องถูกนำไปตรวจสอบระบบความจำและสมองด้วยเครื่อง MRI และพบว่า สมองของลิงที่รอดชีวิตใช้เวลาในการพัฒนานานกว่าลิงปกติ ซึ่งคล้ายกับคนมากกว่าลิง มีคะแนนในการทำแบบทดสอบความจำระยะสั้นได้ดีขึ้น และใช้เวลาในการตอบสนองสั้นลงเมื่อเทียบกับลิงป่าปกติ โดยที่ลิงทั้ง 5 ตัวไม่ได้มีพฤติกรรมที่แตกต่างจากพฤติกรรมเดิมมากนัก และขนาดสมองไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากลิงปกติ ซึ่งงานวิจัยนี้ได้สนับสนุนแนวคิดที่ว่า การที่สมองใช้เวลาในการพัฒนานาน น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มนุษย์เรามีสติปัญญาสูงกว่าสัตว์ทั่วไป ซึ่งความจริงในจุดนี้เองก็อาจจะช่วยพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี
Page view : 260