เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ความงามเฉพาะบุคคล

05/08/2563
          ในการเลือกใช้เครื่องสำอางความเหมาะสมกับสภาพร่างกาย เช่น สีผิวหนัง การแพ้สารเคมีต่างๆ เป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญในการเลือกซื้อสินค้า ทำให้ผู้ผลิตทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้ใกล้เคียงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละคน

          อย่างไรก็ตาม จากแนวโน้มความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันได้นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะคน เช่น ระบบการแพทย์แม่นยำและการแพทย์เฉพาะบุคคล ซึ่งอาศัยกระบวนการตรวจยีนและดีเอ็นเอ เพื่อเป็นข้อมูลช่วยในการใช้ยา และกระบวนการรักษาที่เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละคนมากที่สุด ซึ่งในปัจจุบันเริ่มมีการใช้มากขึ้นในการรักษาโรคที่ยากในการักษา เช่น โรคมะเร็ง ในกรณีตลาดเครื่องสำอางปัจจุบันได้เริ่มมีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ความงามเฉพาะบุคคล ซึ่งประกอบด้วยสินค้าที่น่าสนใจ ได้แก่
 
Page view : 368