กรมสนับสนุนบริการสุขภาพคิดค้นออกแบบหุ่นยนต์สำหรับช่วยฟื้นฟูเด็กสมองพิการแขนขาอ่อนแรงและมีความบกพร่อง

05/08/2563
          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) โดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 คิดค้นออกแบบ Robotic Assisted Gait Training หรือหุ่นยนต์สำหรับช่วยฟื้นฟูเด็กสมองพิการแขนขาอ่อนแรงและมีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของไทย โดยช่วยให้ผู้ป่วยเด็กสมองพิการ และกลุ่มผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง สามารถทรงตัวในการยืน และช่วยให้การย้ายตัวของผู้ป่วยดีขึ้น นอกจากนี้ หุ่นยนต์ยังสามารถช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคไขสันหลังบาดเจ็บ เด็กสมองพิการ เป็นต้น โดยสามารถทำให้กลับมาเดินได้เองมากกว่าการทำกายภาพบำบัดเพียงอย่างเดียว และทำให้การทรงตัวของผู้ป่วยดีขึ้น

          หุ่นยนต์นี้มีลักษณะเป็นเครื่องมือฝึกเดินบนลู่ร่วมกับการมีระบบพยุงตัวขณะฝึกเดิน โดยใช้แรงจากการขับเคลื่อนของมอเตอร์ชดเชยการก้าวขา ซึ่งในการใช้เครื่องมือจะต้องมีนักกายภาพบำบัดเป็นผู้ดูแลและประเมิน การฝึกเดิน โดยเครื่องมีการเคลื่อนไหวในลักษณะวงรี มีการทำซ้ำๆ อย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ มีที่วางเท้าซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนและออกแรงชดเชยให้เกิดการก้าวขา หุ่นยนต์จะทำงานโดยให้ตัวผู้ป่วยเข้าไปอยู่ภายใน จากนั้นเน้นการเคลื่อนไหวของขา โดยการเดินและควบคุมกล้ามเนื้อ เพื่อให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจ เกิดการเรียนรู้ และช่วยให้การก้าวเดินของขาทั้ง 2 ข้างเป็นไปตามธรรมชาติ
 
Page view : 141