นักวิจัยชาวสเปนแห่งมหาวิทยาลัยคาทอลิกมูร์เซีย (UCAM) ร่วมมือกับสถาบันซอลค์ (Salk Institute) สหรัฐอเม

05/08/2563
          ทีมนักวิจัยนำโดยศาสตราจารย์ฮวน การ์โลส อุซปีซูอา นักวิจัยชาวสเปนแห่งมหาวิทยาลัยคาทอลิกมูร์เซีย (UCAM) ร่วมมือกับสถาบันซอลค์ (Salk Institute) สหรัฐอเมริกา ทำการทดลองสร้างสิ่งมีชีวิตผสมต่างสายพันธุ์ หรือ คิเมร่า (Chimera) โดยนำสเต็มเซลล์ของมนุษย์มาฉีดเข้าสู่เอ็มบริโอ หรือตัวอ่อนของลิงที่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรม สเต็มเซลล์ของมนุษย์จะกระตุ้นยีนที่มีส่วนสำคัญในการสร้างอวัยวะ ผลที่ได้คือ ลิงที่มีเซลล์ของมนุษย์  อย่างไรก็ตาม ลิงที่ผ่านการทดลองดังกล่าวไม่ได้ถือกำเนิดออกมา เพราะนักวิจัยหยุดกระบวนการเอาไว้ ซึ่งทีมนักวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการหาหนทางในการรักษาโรค ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ และหวังว่าในอนาคตจะสามารถนำอวัยวะของลิงที่เกิดจากกระบวนการนี้มาเปลี่ยนถ่ายให้กับผู้ป่วยได้

          การทดลองดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศจีน เนื่องมาจากประเทศสเปนกีดกันอย่างเข้มงวดและไม่อนุญาตให้ทำการทดลองในลักษณะข้ามสายพันธุ์ ยกเว้นกรณีที่จำเป็นอย่างที่สุด เช่น การวิจัยเพื่อหาทางรักษาโรคร้าย โดยทางทีมวิจัยเห็นว่า การสร้างคิเมร่าเป็นการแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยของมนุษย์ ในกรณีที่ต้องการอวัยวะใหม่มาปลูกถ่าย เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนผู้บริจาคอวัยวะและความเสี่ยงที่ร่างกายจะไม่ตอบสนองต่ออวัยวะ
 
Page view : 143