สหภาพยุโรปอนุมัติการรักษาแบบยีนบำบัดสำหรับโรคธาลัสซีเมีย ประเภทเบต้า (beta thalassemia)

11/09/2563
          สหภาพยุโรปอนุมัติให้บริษัท Bluebird Bio รักษาโรคธาลัสซีเมีย ประเภทเบต้า (beta thalassemia)แบบยีนบำบัดได้ ซึ่งเป็นการรักษาแบบครั้งเดียว สำหรับผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่เดิมหากไม่สามารถหาผู้บริจาคสเต็มเซลล์เพื่อใช้ในการปลูกถ่ายได้ ต้องได้รับการรักษาด้วยการเปลี่ยนถ่ายเลือดทุก 2 – 3 สัปดาห์ตลอดชีวิต ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงที่การเปลี่ยนถ่ายเลือดจะก่อให้เกิดการทำลายอวัยวะเนื่องจากได้รับธาตุเหล็กมากเกินไป
Page view : 172