ศิริราชประสบความสำเร็จในการผลิตวัคซีนป้องกันภูมิแพ้ไรฝุ่น

11/09/2563
          โรคภูมิแพ้ นับเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังในคนไทยที่สำคัญที่สุดโรคหนึ่ง เนื่องจากมีประชากรกว่า 20 ล้านคนมีประวัติเจ็บป่วยเกี่ยวกับภูมิแพ้  ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสูงกว่า 2 พันล้านบาทต่อปี สาเหตุสำคัญของโรคมาจากสารก่อภูมิแพ้ชนิดต่างๆ เช่น ไร่ฝุ่น ละอองเกสรดอกไม้ ขนสัตว์ และแมลงสาบ 

          โรคภูมิแพ้สามารถรักษาได้ด้วยการฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ในขั้นแรกผู้ป่วยต้องได้รับการทดสอบว่ามีความอ่อนไหวต่อสารก่อภูมิแพ้ใดบ้าง ซึ่งปัจจุบัน ชุดตรวจพร้อมน้ำยาทดสอบและวัคซีนโรคภูมิแพ้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลให้การรักษานั้นมีราคาแพง โรงพยาบาลศิริราขจึงได้เริ่มศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวัคซีนที่ผลิตในไทยซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะกับคนไทยและมีราคาที่เหมาะสม
Page view : 352