ข่าวสารการลงทุน

01/09/2566
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย หนึ่งในเป้าหมายของยุทธศาสตร์ new S Curve ของประเทศ ที่ภาครัฐให้การส่งเสริม คือ การสร้างศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)และ ตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism Hub)  ที่มีมูลค่าราว 500,000 ล้านบาท จากการวิจัยของธนาคารกรุงศรี ซึ่งรัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างไทยให้เป็น Medical Hub รวมถึงการสร้างระบบนิเวศให้ประเทศเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ตัวอย่างเช่น BOI ส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยทางคลินิกและศูนย์วิจัยทางคลินิกธุรกิจทั้งสองประเภท
31/08/2566
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ดีอีเอส) เตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาเอไอส่งเสริมเศรษฐกิจ จัดทำ “แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย พ.ศ.2565-2570" โรดแมปในครั้งนี้
31/08/2566
นายอุกฤษฏ์ วงศราวิทย์ ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการ และประธานบริหารสายงานโซลูชันและเทคโนโลยี บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าจากความสำเร็จในการเป็นพันธมิตรด้านไอทีกับธุรกิจธนาคารและธุรกิจโทรคมนาคมชั้นนำของประเทศไทยตลอดระยะเวลา 34 ปี
31/08/2566
ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) หรือ SMD เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เริ่มมีการปรับโหมดธุรกิจครั้งใหญ่เมื่อต้นปี 2566 ที่ผ่านมา หรือทรานฟอร์เมชั่น จากธุรกิจเทรดดิ้งคัมพานี กระจายไปสู่การมีรายได้ประจำสม่ำเสมอรายเดือน หรือ Recurring Income ทั้งในรูปแบบ Revenue Sharing และในรูปแบบ เช่าใช้ หรือ เช่าซื้อ เครื่องมือแพทย์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ
31/08/2566
รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (BDI) กล่าวในงานแถลงข่าว ความคืบหน้าโครงการ Health Link 2023 โดยระบุว่า เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายขึ้น ภายใต้การดำเนินงานของ BDI ที่พัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล หรือ Health Link ทำให้ความท้าทายดังกล่าว มีทางออก หากผู้ป่วยเปลี่ยนโรงพยาบาล ไม่จำเป็นต้องขอประวัติใหม่ทุกครั้ง
31/08/2566
นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว  เพื่อความงามและสุขภาพ (Wellness Tourism) เป็นธุรกิจแห่งอนาคตที่กำลังมาแรงทั่วโลก มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มสร้างมูลค่าในตลาดได้สูงสามารถสร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจได้โดยรวม กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะที่มีภารกิจสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการ
31/08/2566
วันนี้ (17 ส.ค.2566) 'โรงพยาบาลเมดพาร์ค' ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรักษาโรคยากและซับซ้อน ได้เปิด 'ศูนย์รักษามีบุตรยาก เมดพาร์ค ไอวีเอฟ' นพ.พงษ์พัฒน์ กล่าวว่า รพ.เมดพาร์ค ไม่หยุดนิ่ง และมองหาเทคโนโลยีการแพทย์ นวัตกรรมสิ่งใหม่ๆที่มีประโยชน์ในการรักษา ดูแล ป้องกันสุขภาพของคนไทยและสังคม เป็นประโยชน์แก่สังคม  เพื่อลดข้อจำกัดของประเทศในบางส่วนของการบริการทางสาธารณสุข ขณะเดียวกัน ทุกคนเริ่มมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิม แต่งงานช้าลง หรือกว่าจะแต่งงานก็อายุมากแล้ว ส่งผลต่อภาวะการมีบุตรที่จะยากมากขึ้น ดังนั้น จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีและกระบวนการทางการแพทย์ในการช่วยให้มีบุตร
31/08/2566
ดร. พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า โรงพยาบาลครู เป็นหนึ่งในภารกิจด้านการจัดสวัสดิการ งานบริการด้านสุขภาพ ของสำนักงาน สกสค. ซึ่งปัจจุบันมีอาคารเก่าทรุดโทรมไม่ทันสมัยเท่าที่ควร และเพื่อรักษาพยาบาลครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ดี และทันสมัยยิ่งขึ้น
31/08/2566
จากกระแสผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในการดูแลสุขภาพตัวเองและครอบครัว สร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง  โดยเฉพาะประชากรสูงวัยที่จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยเสริม ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ชะลอการเสื่อมโทรมของอวัยวะต่าง ๆ  ส่งผลให้แนวโน้มของอุตสาหกรรมเสริมอาหารในประเทศไทยขยายตัวต่อเนื่อง
 
31/08/2566
กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม และนายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย กล่าวว่า แนวโน้มตลาดความงามไทยในปี 2566 หลังจากโควิดคลี่คลาย กลับมาขยายตัวได้ดีอีกครั้ง จากความสนใจดูแลสุขภาพและความงามที่มีมากขึ้น โดยประเมินว่า ตลาดรวมงามไทยที่มีมูลค่ากว่า 3 แสนล้านบาท ในปี 2566 จะมีการขยายตัว 9.46% เติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน
1
 2 3 4 5 6 7 8 9 10... >|
Page view : 3396