ข่าวสารการลงทุน

27/12/2565
พญ.พิชชาพร ธนาพงศธร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวิมุต กล่าวว่า “จากประสบการณ์ในการทำงานด้านเบาหวานของโรงพยาบาลวิมุต อาหารคือสิ่งสำคัญที่สุดที่เราพยายามให้ข้อมูลความรู้ พัฒนาวิธีการสอน การชักชวน ให้คนไข้ปรับเปลี่ยนวิธีการรับประทานอาหาร เพราะอาหารคือปัจจัยหลักสำคัญในการกำหนดทิศทางสุขภาพ รพ.วิมุตจึงได้ร่วมมือกับรพ.เทพธารินทร์ และร้านฌานา โดยให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบจากเกษตรกรปลอดสารเคมี ตลอดจนกระบวนการปรุงอาหาร
27/12/2565
ภก.ธัชพล ชลวัฒนสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) HL เปิดเผยว่าทิศทางกลุ่มสินค้าทั้งยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยังคงมีดีมานด์สูง เนื่องจากปัจจุบันในประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ส่วนสินค้าอุปกรณ์ทางการแพทย์เติบโตไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทเตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ส่วนธุรกิจอาหารเสริม และวิตามิน มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีเช่นกัน สำหรับภาพรวมการดำเนินธุรกิจของ HL ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2565
27/12/2565
องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จัดงานสัมมนาออนไลน์ Thailand-Japan Sustainable Business Seminar for Carbon Neutrality เมื่อวันที่ 24 พ.ย. ที่่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อตอกยํ้าความร่วมมือในปัจจุบัน และศักยภาพของการขยายความร่วมมือในอนาคตเกี่ยวกับ “ธุรกิจที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” จากที่ประเทศไทยกำลังดำเนินนโยบายส่งเสริม “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” (ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่ประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว) เป็นแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ
27/12/2565
นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC เปิดเผยว่า ‘รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ’ ในฐานะ Flagship Hospital ของ PRINC ตั้งเป้าเป็นโรงพยาบาลที่เป็นผู้นำด้านการแพทย์ที่ครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่งในย่านบางนา เน้นคุณภาพและมาตรฐานการรักษาพยาบาล  โดยเฉพาะช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาได้ดูแลผู้ป่วยและให้บริการวัคซีนและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทำให้ผู้เข้ารับบริการทั้ง Covid และ Non-covid เติบโตแบบก้าวกระโดด โดยทางเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ยังคงเป้าหมายมุ่งขยายโรงพยาบาลให้ครบ 20 แห่งจากปัจจุบันมีทั้งหมด 13 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ
27/12/2565
พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า จากความร่วมมือแบบบูรณาการความเชี่ยวชาญของทีมวิจัยที่มาจากหลายหน่วยงาน ที่ประกอบด้วย สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ โรงพยาบาลราชวิถี ม.มหิดล และภาคเอกชน โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อพัฒนาระบบเครื่องตรวจคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยใช้ลมหายใจ ถือว่าเป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วย ที่ไม่ต้องเจ็บตัว ไม่ต้องแยงจมูก ไม่ต้องเจาะเลือด และไม่ต้องใช้น้ำลาย
30/11/2565
นายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ภาครัฐยังคงเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการผลักดันสตาร์ทอัพ เนื่องจากสามารถกำหนดนโยบาย แนวทางส่งเสริม พร้อมทั้งเครือข่ายที่จะส่งต่อให้เกิดการลงทุน หรือกระจายนวัตกรรมเข้าไปในภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงโอกาสการเติบโตในต่างประเทศ ทั้งนี้ NIA จึงได้เตรียมความพร้อมสนับสนุนผ่านการศึกษาแนวทางและทำความร่วมมือกับหน่วยงานส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมในต่างประเทศ
30/11/2565
นายยิ่งยศ เล่าว่า ไทยลีฟฯ มีพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นบริษัทลงทุนในธุรกิจกัญชง กัญชาในทวีปอเมริกาเหนือ ทั้งในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และหลายพื้นที่ในอเมริกาใต้ ซึ่งประเทศเหล่านี้มีการทำผลิตภัณฑ์กัญชงหลายรูปแบบ อาทิ ยา อาหารเสริม เครื่องดื่ม อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ไปจนถึงแบตเตอรี่รถยนต์ หรือโครงรถยนต์ก็มีการใช้เส้นใยจากกัญชงมาเป็นองค์ประกอบหลักในการผลิต ขณะเดียวกันขยับไปดูหลายประเทศในทวีปยุโรป เช่น อิตาลี เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย พบว่า มีการนำกัญชงมาทำผลิตภัณฑ์หลากรูปแบบเช่นกัน โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์อาหาร รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง ยา และเวชภัณฑ์
30/11/2565
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชั่นจากจิงจูฉ่ายสำหรับผู้สูงอายุ โดย ผศ.ดร.ทานตะวัน พิรักษ์ หัวหน้าโครงการวิจัยอาจารย์ประจำสาขา ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร แห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะทีมนักวิจัย พร้อมด้วยความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน นางสาวศิริวิมล กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซฟ ไลฟ์ โปรดักส์ จำกัด (ไร่รื่นรมย์) ในการพัฒนาผักจิงจูฉ่ายต่อยอดทางธุรกิจในเชิงพาณิชย์ ณ ไร่รื่นรมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกเกษตรอินทรีย์ผสมผสานกับการท่องเที่ยวรวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชผักออร์แกนิค
30/11/2565
นพ.โอภาสกล่าวว่า สธ.จัดให้มีแผนบริการสุขภาพ (Service plan) สาขากัญชาทางการแพทย์ ส่งเสริมการนำกัญชามาใช้ในผู้ป่วยอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ โดยปีงบประมาณ 2565 ผู้ป่วยเข้าถึงยากัญชามากขึ้นถึง 159.64% เมื่อเทียบกับปีงบ 2564 เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยประคับประคองกว่า 8,000 คน อย่างไรก็ตาม คนติดภาพจำว่า "กัญชา" เป็นยาเสพติด แต่ปัจจุบันไม่ใช่ยาเสพติดแล้ว เป็นสมุนไพรมีประโยชน์หลายประการ โดยเฉพาะการรักษา สุขภาพ และเศรษฐกิจ แต่ไม่มีอะไร 100% หากใช้ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมก็อาจเกิดผลกระทบได้ จึงต้องพัฒนาองค์ความรู้นำมาใช้ประโยชน์และลดการเกิดโทษ ซึ่งปี 2566 จะมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ศึกษาวิจัยเน้นสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน
30/11/2565
นายวีระกิต เนาวรัตน์ รองประธานฝ่ายเทคโนโลยี หมอออนไลน์ (CTO) เปิดเผยว่า แอปพลิเคชันหมอออนไลน์ “@moronline” เป็นบริการดูแลสุขภาพ และการแพทย์ยุคใหม่ ช่วยให้ผู้ป่วยพูดคุยตอบโต้กับแพทย์ได้แบบ Real-time เช่นเดียวกับการสื่อสารผ่านระบบ video conference ที่คู่สนทนาสามารถมองเห็นหน้าและสนทนากันได้ทั้ง 2 ฝ่าย ได้อย่างไร้ข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่ ที่เรียกว่าโทรเวชกรรม หรือเทเลเมดิซีน (telemedicine) โดยก่อนหน้านี้หมอออนไลน์ มีการทดสอบระบบ และให้บริการมาแล้วกว่า 3 ปี จนระบบมีความแม่นยำในการให้บริการทางการแพทย์
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10
... >|
Page view : 3647