ข่าวสารการลงทุน

23/03/2564
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ทียู  เปิดเผยว่า ในปีพ.ศ. 2563 มียอดขาย 1.32 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.9% มีกำไรสุทธิ 6.24 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.7 % ส่วนใหญ่ยังมาจากทูน่ากระป๋องมียอดขาย1.44 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.8% ในขณะที่ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ามียอดขายเพิ่มขึ้น 8% อยู่ที่ 5.28 พันล้านบาท  แม้จะเกิดโควิด-19ระบาด แต่ความต้องการสินค้าบริโภคสูงขึ้น เนื่องจากคนหันมาทำอาหารรับประทานเองที่บ้านบวกกับผู้บริโภคหันมาใส่ใจในเรื่องสุขภาพและอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น
23/03/2564
หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ปลดล็อคให้ชิ้นส่วนกัญชา ยกเว้นช่อดอกและเมล็ด สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ล่าสุดศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีพื้นที่ปลูกกัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 16,700 ต้น กำลังได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มติดต่อขอซื้อใบกัญชาเพื่อนำมาปรุงอาหารเมนูใหม่
11/02/2564
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า แนวโน้มการบริโภคสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในไทย ระหว่างปีปี 2560- 2562 มีอัตราการเติบโตประมาณ 10%ต่อปี โดยปี 2560 มีการบริโภคสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 4.31 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น การนำเข้าสมุนไพร 1.12 หมื่นล้านบาท การส่งออก 2,200 ล้านบาท ปี 2561 มีการบริโภคสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 4.76 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น การนำเข้าสมุนไพร 1.15 หมื่นล้านบาท การส่งออก 2,400 ล้านบาท และปี 2562 มีการบริโภคสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 5.21 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น การนำเข้าสมุนไพร 1.24 หมื่นล้านบาท การส่งออก 2.19 ล้านบาท ส่วนพื้นที่ปลูกสมุนไพร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นปี 2562 มีพื้นที่การผลิต 37,128 ไร่ ปริมาณผลผลิตรวม 92,820 ตัน ปี 2563 มีพื้นที่การผลิต 45,990 ไร่ ปริมาณผลผลิตรวม 114,975 ตัน
11/02/2564
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ระบุว่า กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ ตามแนวนโยบายนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล ผ่านการสนับสนุนผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินธุรกิจ จึงได้สั่งการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ดำเนินโครงการเชื่อมโยงตลาดสําหรับวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ STARTUP CONNECT ขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดและรับการสนับสนุนจากนักลงทุน
11/02/2564
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. ขอเสนอให้รัฐบาลตั้งคณะทำงานเตรียมการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในประเทศเป็นเรื่องเร่งด่วน เพื่อจัดทำกระบวนการและวิธีการในการฉีดและกระจายวัคซีนให้ชัดเจนทั่วถึงเพียงพอต่อคนไทยที่จะเข้ารับวัคซีนซึ่งจะมาถึงไทยช่วงเดือนก.ค.2564 พร้อมมีการออกหนังสือรับรองบุคคลที่ได้รับวัคซีนแล้ว นำร่องกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวเร็วขึ้น ซึ่งนายจ้างพร้อมรับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนแก่ลูกจ้างทั้งคนไทยและต่างด้าว ขณะที่รัฐควรมีมาตรการลดหย่อนภาษีเรื่องวัคซีนให้กับนายจ้าง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ภาคธุรกิจอีกทางหนึ่ง
11/02/2564
ผู้จัดการโรเบิร์ต วอลเทอร์ส ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ปี 2563 อุตสาหกรรมที่เป็นธุรกิจที่เติบโตในไทยมาต่อเนื่องอย่างการท่องเที่ยว และการผลิตรถยนต์ได้รับผลกระทบอย่างมากตามภาวะเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับในธุรกิจค้าปลีกที่ได้รับผลมาจากการบริโภคที่ลดลง ขณะที่ผลจากการสำรวจพบว่าได้รับผลกระทบน้อยและมีแนวโน้มที่จะมีการเติบโตมากขึ้นได้ คือ ภาคธุรกิจประเภทอุปโภคบริโภค (FMCG) เภสัชกรรม การประกัน การลงทุนส่วนบุคคล (private wealth) เทคโนโลยี ดิจิทัล อีคอมเมิร์ซ ซัพพลายเชนและอุตสาหกรรมการให้บริการขนส่ง (logistics) 
 
11/02/2564
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค หรือ DOD เปิดเผยว่า ภายหลังจากกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ.2563 เริ่มต้นมีผลใช้บังคับแล้ววันที่ 29 ม.ค. 2564 โดยก่อนหน้านี้บริษัทฯได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้รับซื้อกัญชงในโครงการรับสมัครผู้ปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์ของทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีเครือข่ายเกษตรผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตเพาะปลูกกัญชงเป็นจำนวนมาก ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการสนับสนุนให้ใช้ประโยชน์จากพืชกัญชงที่กำลังเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
11/09/2563
โรคภูมิแพ้ นับเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังในคนไทยที่สำคัญที่สุดโรคหนึ่ง เนื่องจากมีประชากรกว่า 20 ล้านคนมีประวัติเจ็บป่วยเกี่ยวกับภูมิแพ้  ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสูงกว่า 2 พันล้านบาทต่อปี สาเหตุสำคัญของโรคมาจากสารก่อภูมิแพ้ชนิดต่างๆ เช่น ไร่ฝุ่น ละอองเกสรดอกไม้ ขนสัตว์ และแมลงสาบ 
11/09/2563
สหภาพยุโรปอนุมัติให้บริษัท Bluebird Bio รักษาโรคธาลัสซีเมีย ประเภทเบต้า (beta thalassemia)แบบยีนบำบัดได้ ซึ่งเป็นการรักษาแบบครั้งเดียว สำหรับผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่เดิมหากไม่สามารถหาผู้บริจาคสเต็มเซลล์เพื่อใช้ในการปลูกถ่ายได้ ต้องได้รับการรักษาด้วยการเปลี่ยนถ่ายเลือดทุก 2 – 3 สัปดาห์ตลอดชีวิต ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงที่การเปลี่ยนถ่ายเลือดจะก่อให้เกิดการทำลายอวัยวะเนื่องจากได้รับธาตุเหล็กมากเกินไป
05/08/2563

ทีมนักวิจัยนำโดยศาสตราจารย์ฮวน การ์โลส อุซปีซูอา นักวิจัยชาวสเปนแห่งมหาวิทยาลัยคาทอลิกมูร์เซีย (UCAM) ร่วมมือกับสถาบันซอลค์ (Salk Institute) สหรัฐอเมริกา ทำการทดลองสร้างสิ่งมีชีวิตผสมต่างสายพันธุ์ หรือ คิเมร่า (Chimera) โดยนำสเต็มเซลล์ของมนุษย์มาฉีดเข้าสู่เอ็มบริโอ หรือตัวอ่อนของลิงที่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรม สเต็มเซลล์ของมนุษย์จะกระตุ้นยีนที่มีส่วนสำคัญในการสร้างอวัยวะ ผลที่ได้คือ ลิงที่มีเซลล์ของมนุษย์  อย่างไรก็ตาม ลิงที่ผ่านการทดลองดังกล่าวไม่ได้ถือกำเนิดออกมา เพราะนักวิจัยหยุดกระบวนการเอาไว้ ซึ่งทีมนักวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการหาหนทางในการรักษาโรค ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ และหวังว่าในอนาคตจะสามารถนำอวัยวะของลิงที่เกิดจากกระบวนการนี้มาเปลี่ยนถ่ายให้กับผู้ป่วยได้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10
... >|
Page view : 2316