ข่าวสารการลงทุน

30/11/2565
ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) เป็นเทคโนโลยีที่กำลังมีบทบาทในปัจจุบัน และทั่วโลกต่างให้ความสำคัญและเร่งพัฒนานโยบาย มาตรฐาน และหลักธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI Governance เพื่อเป็นกรอบหรือทิศทางในการประยุกต์ใช้งาน AI ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ควรจะเป็นอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเทศไทย จากการจัดอันดับดัชนีความพร้อมด้านปัญญาประดิษฐ์ของรัฐบาล (Government Artificial Intelligence Readiness Index)
30/11/2565
นายอนุรุธ ว่องวานิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู กล่าวว่า “เทรนด์ผู้บริโภคในปัจจุบันหันมาใส่ใจสุขภาพดูแลตัวเองมากขึ้น โดยเฉพาะการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติอย่างสมุนไพร นอกจากนี้กลุ่มผู้บริโภคยังมักมองหาความแปลกใหม่เพื่อเป็นตัวเลือกในการดูแลตัวเองมากขึ้นอีกด้วย ประกอบกับภาพรวมมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากในประเทศไทย
30/11/2565
นายนิชิมูระ ยาสึโตชิ รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า หลังวิกฤติโควิด-19 โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องการเร่งลดคาร์บอนเพื่อช่วยโลก ซึ่งเป็นประเด็นที่ท้าทายอย่างมากของภาคธุรกิจ กุญแจสำคัญในการจะเอาชนะความท้าทายนี้ได้คือภาคธุรกิจจะต้องร่วมมือกับกลุ่มสตาร์ทอัพในการพัฒนา deep tech เพื่อพัฒนาธุรกิจสีเขียว โดยประเทศไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญมากในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจในหลายภาคส่วน
30/11/2565
นายศุภกร พะวันนา ผู้อำนวยการสายการตลาดเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เปิดเผยว่า ในช่วง ตลอดระยะเวลาที่เกิดการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้คน หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองในช่วงโควิดอย่างจริงจัง การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพทำได้ง่ายขึ้น  รวมไปถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ประชาชนให้ความสำคัญกับสินค้าด้านสุขภาพมากขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมการแพทย์ต่างต้องเร่งปรับตัวเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน โดยเทคโนโลยีดิจิทัลนับว่าเข้ามามีบทบาทและเป็นปัจจัยหลักในการช่วยสนับสนุนต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
30/11/2565
นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กล่าวว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของโลก อาทิ Tmall (ตลาดจีน) Bigbasket (ตลาดอินเดีย) และ Shopee (ตลาดมาเลเซีย) โดยประสบความสำเร็จอย่างมาก  หนึ่งในแพลตฟอร์มสำคัญที่กรมฯ ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด คือ Amazon Global Selling Thailand ในการช่วยสนับสนุน SMEs ไทย สู่ตลาดการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร ซึ่งปีนี้กรมฯยังคงให้ความร่วมมือย่างต่อเนื่อง
30/11/2565
นายธนิน ศรีเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ “DOD”  ผู้ดำเนินธุรกิจรับจ้างพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ODM) จากสารสกัดธรรมชาติ เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศฉบับที่ 439 พ.ศ. 2565 เรื่องผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออล เป็นส่วนประกอบ (ฉบับที่ 2) มีสาระสำคัญคือเพิ่มเติมรายละเอียดข้อกำหนดกรณีสารสกัด CBD ที่ผสมกับวัตถุอื่น เพื่อช่วยในกระบวนการผลิต หรือเพื่อปรับแต่งคุณสมบัติการละลายน้ำของสารสกัด CBD ให้เหมาะสมต่อการนำไปใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร
30/11/2565
นายพรชัย ปัทมินทร นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (TIHTA) เปิดเผยว่า สมาคมการค้าอุคสาหกรรมกัญชงไทย จับมือ เอ็น. ซี. ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ กลุ่มสมาคมพันธมิตรและผู้ประกอบการในธุรกิจ อุตสาหกรรม เดินหน้าการจัดงานแสดงสินค้า Asia International Hemp Expo งานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชงนานาชาติครั้งแรกของประเทศไทย ทางสมาคมจึงร่วมกับพันธมิตรจากต่างประเทศจัดงานแสดงสินค้า Asia International Hemp Expo 2022 และ 2nd International Hemp Environmental Forum ภายใต้แนวคิด “Hemp For All” เพราะกัญชงเป็นพืชสำหรับทุกคน
28/10/2565
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยหนักเพิ่มสูงขึ้นมาก กลุ่ม ปตท. เราได้จัดตั้งโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” เพราะจากการที่เชื่อว่าทุกคนมี “ลมหายใจเดียวกัน” โดยช่วงที่ประเทศไทยขาดแคลนอุปกรณ์ อาทิ แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ปตท. ได้จัดหาและมอบสนับสนุนโรงพยาบาลแอลกอฮอล์รวมกว่า 1.13 ล้านลิตร หน้ากากอนามัย 250,000 ชิ้น
28/10/2565
ดร.บุรณิน เปิดเผยว่า ปตท. มีเป้าหมายในการพัฒนา New S-curve หรือธุรกิจใหม่ ด้วยการนำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นตัวขับเคลื่อน โดยมีธุรกิจที่เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว คือ แพลตฟอร์มสำหรับให้บริการซื้อขายใบรับรองพลังงานสะอาด (Renewable Energy Certificate) ภายใต้ชื่อ ReAcc เพื่อสนับสนุนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission)
28/10/2565
วันนี้ 25 ตุลาคม 2565 นายชาญชัย กงทองลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทรีนีตี้ วัฒนา (TNITY) เปิดเผยว่า ทรีนีตี้ วัฒนา ได้ปล่อยสินเชื่อให้กับ บริษัท ไทย ฟรีซ ดราย จำกัด หรือ TFD ผู้ดำเนินธุรกิจแปรรูปสมุนไพรไทย และอาหารเพื่อสุขภาพ โดยสนับสนุนในรูปแบบการให้สินเชื่อพร้อมสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFD ในสัดส่วน 26.25%  ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา “บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ ที่ปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มหันมาใช้สมุนไพรไทย และลดการพึ่งพายาแผนปัจจุบันมากขึ้น
|< ...
11
 12 13 14 15 16 17 18 19 20... >|
Page view : 3142