ข่าวสารการลงทุน

28/05/2564
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ความรุนแรงขึ้นช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ไม่เพียงจำนวนยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่อัตราการติดเชื้อในปอดก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้ เนื่องจากโรคโควิด-19 ที่ระบาดในระรอกนี้มาจากสายพันธุ์อังกฤษและอินเดีย
28/05/2564
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคลวาทิส-เอเชีย แปซิฟิค จำกัด หรือ CVT ผู้เชี่ยวชาญ และให้บริการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ในการทำความสะอาดด้านสุขอนามัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่มทุกประเภท กลุ่มบริษัทในเครือบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PRAPAT เปิดเผยถึงแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2564 ว่า
28/05/2564
ประธานกรรมการ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ เปิดเผยว่า TWZ โดยบริษัท กัญช์ยารักษ์ จำกัด ซึ่ง TWZ ถือหุ้นในสัดส่วน 51% ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงในการร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชกัญชงกัญชากับบริษัท กาโตว์ เฮ้าส์ จำกัด 
20/04/2564
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผย "กรุงเทพธุรกิจ" ว่า เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2564 ส.อ.ท.ได้หารือคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท.และมีข้อสรุปพร้อมช่วยรัฐบาลด้านวัคซีนเต็มที่ โดยเน้น 4 เรื่อง
20/04/2564
ประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยจัดการประชุมระหว่างหอการค้าไทยกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัทใหญ่กว่า 40 บริษัท จากทุกกลุ่มธุรกิจของไทย ผ่านระบบประชุมทางไกล เพื่อร่วมกันวางแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของภาคเอกชน และต้องจัดหาวัคซีนทางเลือกให้เพียงพอ โดยสนับสนุนภาครัฐให้สามารถเปิดประเทศได้อย่างรวดเร็ว เพื่อความปลอดภัยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวโยบายหลัก ภารกิจ 99 วันแรกของการทำงานในหอการค้า ที่ต้องมีการ Connect the dots คือ ดึงความร่วมมือจากทุกฝ่าย ให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
20/04/2564
การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการใช้ถุงมือยางทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยสมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทย ระบุว่าก่อนเกิดโควิด ความต้องการถุงมือยางโลกเติบโตปีละประมาณ 10% แต่ปีที่ผ่านมา โตขึ้นกว่า 20%และคาดว่าปีนี้ความต้องการจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 10%  
20/04/2564
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่อาจเป็นรูปตัว K เป็นเรื่องที่รัฐบาลกำลังจับตามองอยู่และเห็นว่าแนวโน้มที่จะเป็นการฟื้นตัวในลักษณะนั้น คือ บางธุรกิจ บางกลุ่มอุตสาหกรรมเติบโตดีมาก แต่บางบางธุรกิจยังยากลำบากไปต่อได้ยาก และต้องการได้รับความช่วยเหลือเป็นการเฉพาะ ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามออกมาตรการแก้ไขและให้การช่วยเหลือส่วนที่เป็นขาของตัว K ที่ชี้ลงข้างล่างอย่างเช่นมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ (Asset Warehousing) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยพยุงการจ้างงานด้วย
20/04/2564
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ผลประกอบการช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 63-มี.ค. 64) มีมูลค่าการลงทุนรวมอยู่ที่ 106,146.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 78,758.09 ล้านบาท คิดเป็น 287.56% เป็นผลจากการแจ้งเริ่มประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมในช่วง 1 ถึง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งชี้ให้เห็นว่านักลงทุนยังคงมีความต้องการขยายการลงทุน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมบางกลุ่ม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่ง อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมยาง พลาสติกและหนังเทียม อุตสาหกรรมเครื่องยนต์ เครื่องจักร และอะไหล่ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
20/04/2564
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบ 3 จากคลัสเตอร์สถานบันเทิงทองหล่อ ส่งผลกระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ จากเมื่อวันก่อนประเมินว่าการเดินทางจะลดลง 20% สูญรายได้สะพัดไป 2,400 ล้านบาท คงเหลือรายได้สะพัด 9,600 ล้านบาท จากเคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 12,000 ล้านบาท
20/04/2564
การศึกษาเปรียบเทียบวิวัฒนาการของท่องเที่ยวไทยและการท่องเที่ยวโลกของมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ ภายใต้การสนับสนุนของ บพข.ที่ใช้ Latent Growth Model ตั้งแต่ปี 2558-2562 พบว่าขีดความสามารถมีแนวโน้มดีขึ้นทั้งในระดับโลกและประเทศไทย แต่วิวัฒนาการของการท่องเที่ยวโลกมีลักษณะเป็น Supply Pull ก็คือประเทศที่มีความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศพัฒนาแล้วเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากผลลัพธ์ของการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยวมากกว่าท่องเที่ยวในประเทศกำลังพัฒนา
|< ...11 12 
13
 14 15 16 17
Page view : 2785