ข่าวสารการลงทุน

11/02/2564
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ระบุว่า กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ ตามแนวนโยบายนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล ผ่านการสนับสนุนผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินธุรกิจ จึงได้สั่งการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ดำเนินโครงการเชื่อมโยงตลาดสําหรับวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ STARTUP CONNECT ขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดและรับการสนับสนุนจากนักลงทุน
11/02/2564
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. ขอเสนอให้รัฐบาลตั้งคณะทำงานเตรียมการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในประเทศเป็นเรื่องเร่งด่วน เพื่อจัดทำกระบวนการและวิธีการในการฉีดและกระจายวัคซีนให้ชัดเจนทั่วถึงเพียงพอต่อคนไทยที่จะเข้ารับวัคซีนซึ่งจะมาถึงไทยช่วงเดือนก.ค.2564 พร้อมมีการออกหนังสือรับรองบุคคลที่ได้รับวัคซีนแล้ว นำร่องกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวเร็วขึ้น ซึ่งนายจ้างพร้อมรับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนแก่ลูกจ้างทั้งคนไทยและต่างด้าว ขณะที่รัฐควรมีมาตรการลดหย่อนภาษีเรื่องวัคซีนให้กับนายจ้าง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ภาคธุรกิจอีกทางหนึ่ง
11/02/2564
ผู้จัดการโรเบิร์ต วอลเทอร์ส ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ปี 2563 อุตสาหกรรมที่เป็นธุรกิจที่เติบโตในไทยมาต่อเนื่องอย่างการท่องเที่ยว และการผลิตรถยนต์ได้รับผลกระทบอย่างมากตามภาวะเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับในธุรกิจค้าปลีกที่ได้รับผลมาจากการบริโภคที่ลดลง ขณะที่ผลจากการสำรวจพบว่าได้รับผลกระทบน้อยและมีแนวโน้มที่จะมีการเติบโตมากขึ้นได้ คือ ภาคธุรกิจประเภทอุปโภคบริโภค (FMCG) เภสัชกรรม การประกัน การลงทุนส่วนบุคคล (private wealth) เทคโนโลยี ดิจิทัล อีคอมเมิร์ซ ซัพพลายเชนและอุตสาหกรรมการให้บริการขนส่ง (logistics) 
 
11/02/2564
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค หรือ DOD เปิดเผยว่า ภายหลังจากกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ.2563 เริ่มต้นมีผลใช้บังคับแล้ววันที่ 29 ม.ค. 2564 โดยก่อนหน้านี้บริษัทฯได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้รับซื้อกัญชงในโครงการรับสมัครผู้ปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์ของทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีเครือข่ายเกษตรผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตเพาะปลูกกัญชงเป็นจำนวนมาก ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการสนับสนุนให้ใช้ประโยชน์จากพืชกัญชงที่กำลังเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
11/09/2563
โรคภูมิแพ้ นับเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังในคนไทยที่สำคัญที่สุดโรคหนึ่ง เนื่องจากมีประชากรกว่า 20 ล้านคนมีประวัติเจ็บป่วยเกี่ยวกับภูมิแพ้  ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสูงกว่า 2 พันล้านบาทต่อปี สาเหตุสำคัญของโรคมาจากสารก่อภูมิแพ้ชนิดต่างๆ เช่น ไร่ฝุ่น ละอองเกสรดอกไม้ ขนสัตว์ และแมลงสาบ 
11/09/2563
สหภาพยุโรปอนุมัติให้บริษัท Bluebird Bio รักษาโรคธาลัสซีเมีย ประเภทเบต้า (beta thalassemia)แบบยีนบำบัดได้ ซึ่งเป็นการรักษาแบบครั้งเดียว สำหรับผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่เดิมหากไม่สามารถหาผู้บริจาคสเต็มเซลล์เพื่อใช้ในการปลูกถ่ายได้ ต้องได้รับการรักษาด้วยการเปลี่ยนถ่ายเลือดทุก 2 – 3 สัปดาห์ตลอดชีวิต ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงที่การเปลี่ยนถ่ายเลือดจะก่อให้เกิดการทำลายอวัยวะเนื่องจากได้รับธาตุเหล็กมากเกินไป
05/08/2563

ทีมนักวิจัยนำโดยศาสตราจารย์ฮวน การ์โลส อุซปีซูอา นักวิจัยชาวสเปนแห่งมหาวิทยาลัยคาทอลิกมูร์เซีย (UCAM) ร่วมมือกับสถาบันซอลค์ (Salk Institute) สหรัฐอเมริกา ทำการทดลองสร้างสิ่งมีชีวิตผสมต่างสายพันธุ์ หรือ คิเมร่า (Chimera) โดยนำสเต็มเซลล์ของมนุษย์มาฉีดเข้าสู่เอ็มบริโอ หรือตัวอ่อนของลิงที่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรม สเต็มเซลล์ของมนุษย์จะกระตุ้นยีนที่มีส่วนสำคัญในการสร้างอวัยวะ ผลที่ได้คือ ลิงที่มีเซลล์ของมนุษย์  อย่างไรก็ตาม ลิงที่ผ่านการทดลองดังกล่าวไม่ได้ถือกำเนิดออกมา เพราะนักวิจัยหยุดกระบวนการเอาไว้ ซึ่งทีมนักวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการหาหนทางในการรักษาโรค ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ และหวังว่าในอนาคตจะสามารถนำอวัยวะของลิงที่เกิดจากกระบวนการนี้มาเปลี่ยนถ่ายให้กับผู้ป่วยได้

05/08/2563
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) โดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 คิดค้นออกแบบ Robotic Assisted Gait Training หรือหุ่นยนต์สำหรับช่วยฟื้นฟูเด็กสมองพิการแขนขาอ่อนแรงและมีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของไทย โดยช่วยให้ผู้ป่วยเด็กสมองพิการ และกลุ่มผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง สามารถทรงตัวในการยืน และช่วยให้การย้ายตัวของผู้ป่วยดีขึ้น นอกจากนี้ หุ่นยนต์ยังสามารถช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคไขสันหลังบาดเจ็บ เด็กสมองพิการ เป็นต้น โดยสามารถทำให้กลับมาเดินได้เองมากกว่าการทำกายภาพบำบัดเพียงอย่างเดียว และทำให้การทรงตัวของผู้ป่วยดีขึ้น
05/08/2563
ในการเลือกใช้เครื่องสำอางความเหมาะสมกับสภาพร่างกาย เช่น สีผิวหนัง การแพ้สารเคมีต่างๆ เป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญในการเลือกซื้อสินค้า ทำให้ผู้ผลิตทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้ใกล้เคียงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละคน
 
08/07/2563
คณะนักวิทยาศาสตร์จีนจากสถาบันสัตววิทยาคุนหมิง บัณฑิตยสภาทางวิทยาศาสตร์ของจีน และมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาของสหรัฐอเมริกา ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายยีนสมองคนลงในลิง
|< ...11 12 13 14 
15
 16 17
Page view : 2785