ข่าวสารการลงทุน

25/02/2565
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นอกจากจะทำให้มีผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นจำนวนมากแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยโรคต่างๆ รวมถึงโรค มะเร็งเต้านม เนื่องจากบางคนตัดสินใจชะลอการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองในโรงพยาบาลหรือยกเลิกนัดติดตามอาการกับแพทย์ จนอาจส่งผลให้เซลล์มะเร็งขยายตัวหรือระยะของโรคลุกลามได้ ด้วยเหตุนี้ แคมเปญ HER WILL "เพื่อเธอ"...
25/02/2565
นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ JP ผู้ดำเนินธุรกิจพัฒนา ผลิตและจำหน่าย ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เปิดเผยว่า ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ใบอนุญาตผลิต (ที่มิใช่การปลูก) ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 กับเจพี เรียบร้อยแล้ว
28/01/2565
ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดเผยในที่ประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติว่า ประเทศไทยรวยขุมทรัพย์ชีวภาพและสามารถสร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจได้จากขุมทรัพย์ชีวภาพนี้ได้ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นศูนย์โรงพยาบาลขนาดใหญ่แห่งแรกที่มีการนำสมุนไพรและนำวิชาการทางเภสัชกรรมมาสกัดประกอบกับใช้องค์ความรู้ของหมอยามาผลิตยาสมุนไพรที่ล้อไปกับนโยบายส่งเสริมสุขภาพมูลฐานของรัฐบาล และนำมาใช้โรงพยาบาลสร้างการยอมรับในบุคลากรทางการแพทย์ อุปสรรคและความท้าทายที่สำคัญของการพัฒนาสมุนไพรไทยเชิงเศรษฐกิจคือ ที่ผ่านมาประเทศไทยไม่เคยมียาสมุนไพรตัวใหม่ๆออกมา เพราะยาสมุนไพรแต่ละชนิดที่จะออกสู่ตลาดได้มีเส้นทางที่ยาวนานมากโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียน
28/01/2565
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไทยออยล์มีเป้าหมายที่จะต่อยอดเข้าสู่ธุรกิจอื่นๆ หรือ New S-Curve โดยถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์เพื่อกระจายการเติบโตและสร้างความมั่นคงผ่านพอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ ที่นอกจากการลงทุนในกองทุน Venture Capital แล้วยังจะแสวงหาโอกาสในการเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตั้งเป้าหมายปี2573 จะมีรายได้จากธุรกิจใหม่ 10% ในขณะที่สัดส่วนรายได้จากธุรกิจโรงกลั่นปิโตรเลียม 40% ธุรกิจปิโตรเคมี 40% และธุรกิจโรงไฟฟ้า 10%
28/01/2565
ดร.ปาษาณ กุลวานิช นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) หัวหน้าโครงการ "การพัฒนาระบบจัดการให้บริการสาธารณสุขด้วยหุ่นยนต์เคลื่อนที่บังคับระยะไกลภายใต้สถานการณ์โรคติดต่อร้ายแรง" เปิดเผยว่า ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ให้ดำเนินการพัฒนาระบบจัดการให้บริการสาธารณสุขด้วยหุ่นยนต์เคลื่อนที่บังคับระยะไกลภายใต้สถานการณ์โรคติดต่อร้ายแรงหรือ หุ่นยนต์เคลื่อนที่บังคับระยะไกล “หุ่นยนต์ปิ่นโต 2”
28/01/2565
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “พัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตอาหารปั่นผสมชนิด UHT” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ภญ.อำพร เจริญสมศักดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือ ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
28/01/2565
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2 เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ผ่านเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) รวม 21 หน่วยงาน
28/01/2565
APCO ชูกลยุทธ์พัฒนางานวิจัย เพิ่มประสิทธิภาพนวัตกรรมเพื่อสุขภาพด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด เจรจาพันธมิตรจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพผู้ป่วย HIV/AIDS พัฒนาประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง เดินหน้าโครงการวัฒนชีวาย้อนวัย/ชะลอวัย มอบค่าสมนาคุณแลกซื้อหุ้น ตอกย้ำการเป็นผู้นำ Health Care Biotech ของไทย รุกขยายฐานลูกค้า สร้างความเชื่อมั่นตรงกลุ่มเป้าหมาย ตั้งเป้ารายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 20% รักษาอัตรากำไรขั้นต้นไม่ต่ำกว่า 80%
28/01/2565
ย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564ที่ผ่านมา GDTT ได้ให้บริการสุขภาพออนไลน์ภายใต้โครงการกักตัวดูแลที่บ้าน หรือ Home Isolation ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือ NHSO และมีประสบการณ์ในการให้บริการด้านสุขภาพทางไกลด้วยความรวดเร็ว และได้สานต่อเตรียมพร้อมรับมือกับระลอกต่อไปของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนอีกด้วย ในขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่รายวันกำลังเพิ่มสูงขึ้น GDTT คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในการดูแลเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับการระบาดในระลอกที่ผ่านมา
28/01/2565
ในการแถลงข่าวแพทย์แผนไทยรวมพลังทั้งแผ่นดินสู้ภัยโควิดที่ผ่านมา นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยนายสาธิต รมช.สาธารณสุข กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทำให้มีการพัฒนายาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อใช้กับกลุ่มผู้ติดเชื้อพบว่า ได้ผลดี แพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งประชาชนให้การยอมรับและมีการจัดหามาใช้กินเป็นยาประจำบ้าน
1 2 
3
 4 5 6 7 8 9 10... >|
Page view : 2645