ข่าวสารการลงทุน

27/08/2564
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ประมวลผลข้อมูลการวิจัยวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย ระบุว่า จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบทางสาธารณสุขและเศรษฐกิจของโลกและประเทศเป็นอย่างมาก วัคซีนที่ได้รับการอนุญาตและมีการฉีดให้แก่ประชาชน ต้องเป็นวัคซีนที่ผ่านการทดสอบในสัตว์ทดลองและมนุษย์ จนมีความปลอดภัยสูงที่สุด และส่งผลข้างเคียงน้อยที่สุด ซึ่งปัจจุบัน คนไทยให้ความสนใจและฝากความหวังไว้กับการพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพของนักวิจัยไทยเป็นอย่างมาก
27/08/2564
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทขยายธุรกิจที่มีความหลากหลายในกลุ่มผลิตภัณฑ์   เพื่อให้มีโอกาสเติบโตในอนาคต  ปัจจุบันเน้นไปที่ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ Healthcare and Medical  ซึ่งครอบคลุมถึง เครื่องมือทางการแพทย์ในการป้องกัน วินิจฉัยโรค และการรักษาโรค  และยังมีกลุ่มธุรกิจอื่น คือ กลุ่มของ Document Solutions และธุรกิจสิ่งพิมพ์กราฟฟิก เครื่องพิมพ์ดิจิทัลบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์
27/08/2564
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) หรือ PJW ผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝาและชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์ เปิดเผยว่า จากแนวนโยบายการส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศในภูมิภาค (Medical Hub)ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ในปี 2565 นั้น
27/08/2564
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทฯ และพันธมิตรทางธุรกิจ ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ในการจำหน่ายชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยตนเองแบบเร่งด่วน (Rapid Antigen Test) ยี่ห้อ Humasis จากประเทศเกาหลีใต้ เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปในช่วงที่ผ่านมา ล่าสุด บริษัทฯ มียอดคำสั่งซื้อ(ออเดอร์)เข้ามาแล้วไม่ต่ำกว่า 60 -70 ล้านบาท
27/08/2564
นายอรุณพร อนุกูลไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวลเนส เอเซีย จำกัด  เปิดเผยว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แนวโน้มการบริโภคอาหารเสริมและวิตามินทั่วโลกเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ที่ทำให้ผู้บริโภคทั่วโลกหันมาใส่ใจสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มูลค่าตลาดอาหารเสริมรวมกว่า 8 หมื่นล้านบาท เติบโตสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 รวมถึงปัญหามลพิษและประกอบกับจำนวนประชากรผู้สูงวัยที่เพิ่มมากขึ้น
27/08/2564
การแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด-19 เห็นได้จากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่พุ่งทะลุหลัก 2 หมื่นคนต่อวัน ผนวกปัญหาวิกฤติเตียงในโรงพยาบาลที่ไม่เพียงพอรองรับ ทำให้แนวทางของการรักษาและป้องกันคือการสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคสมุนไพรไทยโดยเฉพาะฟ้าทะลายโจร ขิง กระชายขาว ขมิ้นชัน ตรีผลา และล่าสุดที่สร้างความฮือฮาหลังมีผลวิจัยจากสหรัฐอเมริกาว่า สารสกัดจาก “โกฐจุฬาลัมภา” สามารถยับยั้งโควิด-19 ได้ ทำให้ตลาดสมุนไพรไทยคึกคักและกลับมาเป็นปีทองอีกครั้ง
27/08/2564
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ WINMED ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องและชุดอุปกรณ์ สำหรับการเก็บ การตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย และการบำบัดรักษาทางการแพทย์ เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องมือ-อุปกรณ์ทางการแพทย์ยังคงมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จากการแพร่ระบาดของโควิด ส่งผลให้มีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโควิด ทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
 
29/07/2564
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทฯได้ยื่นขอใบรับอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง กับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ไปก่อนหน้านี้ ล่าสุด เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯได้รับใบอนุญาต ผลิต (ที่ไม่ใช่การปลูก) ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง เลขที่ 1/2564 (มป) พื้นที่ลำดับที่ 1 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. อย่างเป็นทางการ เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม โดยบริษัทฯถือเป็นรายแรกในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว
 
29/07/2564
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ยอดผู้ติดเชื้อใหม่รายวันยังคงอยู่ในอัตราสูง ส่งผลให้ประชาชนหันมาใช้สมุนไพรไทยโดยเฉพาะฟ้าทะลายโจรในการดูแลป้องกันตนเองมากขึ้น โดยคาดว่าความต้องการขณะนี้สูงขึ้นเกือบ 3 เท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงการแพร่ระบาดในรอบที่ 1 ดังนั้นจึงส่งผลให้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรจะขาดตลาดช่วง 1-2 เดือนนี้ แต่จากการที่พืชกลุ่มนี้ปลูกง่ายมีวงจรการปลูกถึงเก็บเกี่ยว (Crop) เพียง 4 เดือน ทำให้ประเมินว่าระยะ 3-4 เดือนข้างหน้าจะมีปริมาณทยอยออกมาสู่ตลาดเพิ่มขึ้นและจะเพียงพอต่อความต้องการ
29/07/2564
Head of Customer Experience บู๊ทส์ รีเทล ประเทศไทย กล่าวว่า “บู๊ทส์ นำ Boots app   “Talk to Pharmacist” หรือ “ปรึกษาเภสัชกรบู๊ทส์” ให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพที่เชื่อถือได้จากเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญจากบู๊ทส์ โดยพร้อมดูแลสุขภาพคนไทยแบบ O2O (Online to Offline)  เพื่อมอบการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรในช่วงการระบาดของโควิด-19” โดย เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญของบู๊ทส์จะคอยให้คำปรึกษาแบบส่วนตัวเกี่ยวกับโรคประจำตัว ผิวพรรณ รวมไปถึงการดูแลสุขภาพต่างๆ รวมถึง ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับโควิด-19 วัคซีน พร้อมการสนับสนุนการดูแลตนเองในช่วงนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลรักษาสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นทั้งในวันนี้และอนาคตข้างหน้า
1 2 3 4 
5
 6 7 8 9 10... >|
Page view : 2316