ข่าวสารการลงทุน

31/05/2566
รายงานข่าวจาก บริษัท โฮปฟูล จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ โฮปฟูล (Hopeful) กล่าวถึงแผนธุรกิจปี 2566 ว่า ได้จัดสรรงบกว่า 50 ล้านบาท ทำการตลาดเชิงรุกเจาะกลุ่มคนรักสุขภาพแบรนด์โฮปฟูล ยังเป็นแพลตฟอร์มให้คำแนะนำในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีการดูแลจากนักโภชนาการและบุคลากรทางการแพทย์ โดยใช้วิธี Telemed ในการเข้าถึงลูกค้าแบบ End-to-end CRM Platform เพื่อให้ลูกค้ารับบริการได้สะดวกมากขึ้น เพราะไม่ต้องเดินทาง สามารถตรวจสอบข้อมูลเดิมของลูกค้า ไปจนถึงการติดตามผลและส่งสินค้าถึงมือลูกค้า
31/05/2566
“ชีวาศรม หัวหิน” รีสอร์ตเพื่อสุขภาพระดับโลกของไทยและผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนมากว่า 28 ปี ก้าวล้ำต่อเนื่องในการให้บริการแบบเฉพาะบุคคล ด้วยการนำเสนอบริการใหม่ล่าสุด “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฉพาะบุคคล” (Personalised Supplement) เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับวิตามินและสารอาหารที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของร่างกายของบุคคลผู้นั้นอย่างแท้จริง
28/04/2566
ดร.ไพศาล การถาง” รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวแสดงความคิดเห็นกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ประเด็นกัญชาในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง พรรคการเมืองและนักการเมืองที่เป็นผู้เล่นที่สำคัญที่มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลในอนาคตเองไม่ได้มองในเชิง Negative มากนักในการขับเคลื่อนกัญชาแต่มีแนวโน้ม Positive มาก กว่าเพราะนักการเมืองหลายคนมองว่ากัญชาจะต้องถูกบริหารจัดการ หรือกำกับดูแลให้อยู่ในครรลองที่ควรจะเป็น
28/04/2566
นายทศพร นิลกำแหง นายกสมาคมสหอุตสาหกรรมพืชกัญชงและกัญชา เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการรวมตัวองค์กรธุรกิจระดับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชงและกัญชา ทั้งในส่วนฟาร์มปลูก โรงงานสกัด และโรงงานผลิตอาหารและยา จัดตั้งสมาคมฯ เพื่อสร้างมาตรฐานสินค้าที่มีส่วนผสมของสารสกัด CBD จากพืชกัญชงคุณภาพสูง ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันควบคุมคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก การสกัด ไปจนถึงการผลิตสินค้าสำเร็จรูป และตั้งเป้าเป็นหนึ่งในผู้กำหนดมาตรฐานสินค้า CBD ในระดับโลก
28/04/2566
นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า บีโอไอได้จัดงานซับคอน ไทยแลนด์ (SUBCON THAILAND) มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 โดยมีหมุดหมายที่สำคัญคือ วางไทยให้เป็นศูนย์กลางการจัดซื้อและรับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพในภูมิภาคอาเซียน โดยภายในงานรวบรวมผู้ผลิต ผู้ซื้อ และซัพพลายเชนในภาคธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
28/04/2566
นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามโรงพยาบาลเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ กล่าวว่า บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทฯ ยังคงเป้าหมายขยายธุรกิจโรงพยาบาล เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ให้ครบ 20 แห่ง จากปัจจุบันเปิดดำเนินการแล้ว 14 แห่งใน 11 จังหวัด โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรทางธุรกิจและแสวงหาพื้นที่ที่มีศักยภาพ
28/04/2566
นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (EKH) ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลสำหรับงวดปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นเป็นหุ้นปันผล ในอัตรา 40 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล พร้อมทั้งเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท รวมจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.3325 บาท คิดเป็นจำนวนเงินในการจ่ายปันผลทั้งสิ้น 224.40 ล้านบาท
28/04/2566
นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า จากการสำรวจลู่ทางและโอกาสการส่งออกสินค้าไทยในประเทศต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้รับข้อมูลจากนางสาวชนัญญา พรรณรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล เกาหลีใต้ ถึงโอกาสในการขยายการส่งออกสินค้าสมุนไพรไทยในตลาดเกาหลีใต้ โดยเฉพาะสินค้าสมุนไพรที่ทำจากไพล โดยทูตพาณิชย์ได้รายงานว่าปัจจุบันผู้บริโภคชาวเกาหลีใต้ ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลร่างกาย ทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยารักษาโรคที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรจะเป็นกลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์จากโสม เครื่องดื่มสกัดจากสมุนไพร และชาสมุนไพร เป็นต้น
28/04/2566
นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการสายงานแพทย์ โรงพยาบาลนครธน กล่าวว่า “โรงพยาบาลนครธน มีความภาคภูมิใจ ที่เราเป็นโรงพยาบาลหนึ่งเดียวในย่านพระราม 2 ที่พร้อมให้การดูแลรักษาโรคหลอดเลือด โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง และหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเป็นภัยเงียบที่เป็นอันตรายถึงชีวิต และไม่แสดงอาการเตือนล่วงหน้า ด้วยเครื่อง “Biplane Digital Subtraction Angiography (Biplane DSA)” นวัตกรรมวินิจฉัยและร่วมรักษาโรคหลอดเลือดชนิดสองระนาบล่าสุดที่ทำการรักษาโรคหลอดเลือดได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
28/04/2566
อ.นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล หัวหน้าศูนย์ชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการทำงานวิจัยและการค้นพบ “แอนติบอดี้ประสิทธิภาพสูงต้านเชื้อโควิด-19” ซึ่งต่อมาได้ถูกนำมาพัฒนาเป็นสเปรย์พ่นจมูกดักจับและยับยั้งเชื้อโควิด-19 ด้วยแอนติบอดี้ว่า “ช่วงการระบาดโรคโควิด-19 ระลอกแรกเดือนเมษายน 2563
1 2 3 4 
5
 6 7 8 9 10... >|
Page view : 3571