ข่าวสารการลงทุน

29/07/2564
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินแบลคมอร์ส จากประเทศออสเตรเลีย เปิดเผยแผนการตลาดในปีนี้ของบริษัทว่าได้มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินแบลคมอร์สจากประเทศออสเตรเลีย ชนิดใหม่อีกหลายรายการเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย เนื่องจากเล็งเห็นว่าคนไทยให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมากขึ้น
29/07/2564
Dr. Wei Siang Yu ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการกลุ่ม Borderless Healthcare Group กล่าวว่า Borderless Healthcare Group ถือเป็นผู้บุกเบิกระดับโลกในด้านระบบเศรษฐกิจการดูแลสุขภาพที่เน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ด้วยเทคโนโลยี การบริการ เนื้อหา สื่อ ผลิตภัณฑ์ และข้อมูลศาสตร์ ที่สามารถทำงานร่วมกันได้ภายในระบบนิเวศทั่วโลกของกลุ่มธุรกิจต่างๆ ที่ครอบคลุมตั้งแต่การดูแลสุขภาพ ความชราภาพ สุขภาพ อาหาร เทคโนโลยี สื่อ ธนาคารชีวภาพ บริการระบบคลาวด์ ปัญญาประดิษฐ์ ธุรกิจการบริการ และการลงทุน
29/07/2564
เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานส่งมอบนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ให้กับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 มี นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด สธ.เป็นผู้รับมอบ
29/07/2564
ในงานเสวนาออนไลน์หัวข้อ “พลิกโฉมธุรกิจการเงินแห่งอนาคต ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์” มีผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจการเงิน หน่วยงานภาครัฐด้านอุตสาหกรรมใหม่ ตลอดจนนักวิจัยทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจการเงินและธนาคาร ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบอัตโนมัติ ระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เข้าร่วมประชุมรวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อรับฟังความคิดเห็นแผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินและธนาคาร และธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน (FinTech)
29/07/2564
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า คาดการณ์การเติบโตของ 10 อุตสาหกรรมหลักครึ่งปีหลังของปี 2564 ในครึ่งปีหลังจะเติบโตเฉลี่ยประมาณ 21%ส่งผลให้ทั้งปีจะเติบโตได้ 20.3% ซึ่ง10อุตฯดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วน 60% ของการส่งออกทั้งหมดของไทย
 
29/07/2564
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ หารือร่วมหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาประเด็นนำชุดตรวจ Antigen Test Kit ที่ใช้สำหรับตรวจโควิด-19 เป็นสินค้าควบคุมหรือไม่ ยันพร้อมเสนอเป็นสินค้าควบคุม หากได้ชัดมูลที่มีอยู่ทั้งหมดจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้รู้ต้นทุนที่ชัดเจน เหตุเป็นสินค้าพิเศษ พร้อมเตือนผู้ที่ขายทางออนไลน์ เตรียมโดนเล่นงาน เหตุผิดกฎหมาย
29/07/2564
ประธานสมาคมธนาคารไทย ในฐานะทำหน้าที่ประธานที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ที่ประกอบด้วย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ว่า ที่ประชุม กกร.เดือน ก.ค.ได้พิจารณาภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังเผชิญความเสี่ยงอย่างมากจากการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ที่รวดเร็วและรุนแรงกระทบต่ออุปสงค์ในประเทศ แม้ว่าเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวที่จะส่งผลดีต่อการส่งออกขยายตัวเพิ่มก็ตาม ดังนั้น กกร.จึงปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 จากเดิมผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) จะขยายตัวได้ 0.5-2% เมื่อเทียบกับปี 2563 เป็นขยายตัวได้ในกรอบ 0.0-1.5% แต่ปรับเพิ่มการส่งออกจากเดิม 5-7% เป็น 8-10% และคงอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในกรอบ 1-1.2%
28/06/2564
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวถึงการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบัน "International Institute for Management Development" หรือ "IMD" ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ให้ได้อันดับ 28 จาก64 ประเทศทั่วโลกปรับเพิ่มขึ้น 1 อันดับจากปีที่ผ่านมานั้นประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้มากขึ้นโดยมีเป้าหมายระยะยาวอยู่ที่การขึ้นเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน ส่วนเป้าหมายในระยะสั้นคือการเพิ่มอันดับแซงประเทศมาเลเซียขึ้นเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน
28/06/2564
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ได้ปูทางและวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจใหม่ (New S-Curve) โดยจัดให้ธุรกิจ Life Science (ชีววิทยาศาสตร์) เป็น 1 ใน 6 ธุรกิจใหม่ที่ ปตท.จะให้ความสําคัญในการลงทุน โดย ปตท.ได้จัดตั้งบริษัทลูกอย่าง บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ขึ้นมาเมื่อเดือน ธ.ค. 2563 ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท เพื่อเน้นลงทุนใน 4 กลุ่มหลัก คือ ยา อาหารเพื่อสุขภาพ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและสาธารณสุขไทย
28/06/2564
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า วัคซีนชิโนฟาร์ม ที่ ส.อ.ท.ประสานผ่านทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในล็อตแรกจะได้วัคซันฉีดให้กับแรงงาน 300,000 คน จะเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย.นี้ เป็นต้นไป ซึ่งจะทยอยฉีดกับโรงพยาบาลที่ประสานความร่วมมือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระการฉีดวัคซีนให้กับรัฐบาล
1 2 3 4 5 
6
 7 8 9 10... >|
Page view : 2316