ข่าวสารการลงทุน

28/04/2566
นสพ.ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) (BIS) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้บริษัท นิวทริชั่น อิมพรูฟเมนท์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) ดําเนินการจัดตั้ง บริษัท นิคอินเตอร์เทค (เมียนมาร์) จํากัด ดําเนินธุรกิจขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ เป็นบริษัทย่อยของบริษัท นิวทริชั่น อิมพรูฟเมนท์ จํากัด ทั้งนี้ บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่กับ The Directorate of Investment and Company Administration (DICA) within the Government of the Republic of the Union of Myanmar's Ministry of Investment and Foreign Economic Relations (MIFER) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
28/04/2566
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อํานวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า สนค. ร่วมกับ สายงานอุตสาหกรรมและชุมชน (ICE) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ศึกษาวิเคราะห์โอกาสทางการค้าสมุนไพร “ไพล” ซึ่งไพลเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่มีศักยภาพในการผลักดันให้เป็นสมุนไพรแชมเปี้ยน (Herbal Champion) ตามประกาศของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
28/04/2566
นายทิมโมตี้ อีเมน เลิศสมิติวันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จำกัด เจ้าของโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า โครงการที่พักอาศัย หรือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญแล้ว ส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้คือ “โรงพยาบาลเฉพาะทางผู้สูงอายุ”
31/03/2566
นายธานี มณีนุตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด หรือ PRINC ผู้ประกอบธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือ ‘พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์’ กล่าวว่า นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่ รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ใช้ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ (Full Electronic Medical Record)
31/03/2566
นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานในปีนี้ THG วางกลยุทธ์มุ่งผนึกความร่วมมือกับโรงพยาบาลเครือข่ายและสตาร์ทอัพ เพื่อเพิ่มศักยภาพสร้างโอกาสเชื่อมต่อฐานลูกค้าทุกช่วงวัยผ่านการรักษาพยาบาลและบริการในโรงพยาบาล (On site) และการให้บริการด้วย Digital Health tech ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสอดรับเทรนด์ผู้บริโภคที่กำลังมองหาเฮลท์แคร์ที่มีคุณภาพ โดยตั้งเป้าครอบคลุม 3 กลุ่ม
31/03/2566
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษยานนท์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุชั้นสูงและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ และการแพทย์ทางไกลในด้านการดูแลสุขภาพสำหรับสุขภาพช่องปากและการรักษาทางทันตกรรม ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
31/03/2566
พญ. รัตตินันท์ ตรีรัตน์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ กล่าวว่า เวชศาสตร์ชะลอวัย เป็นศาสตร์แห่งการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการแพทย์แบบผสมผสาน ด้วยเทคโนโลยีการตรวจในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ทำให้ทราบถึงโอกาสและสาเหตุแท้จริงที่จะทำให้เกิดโรคได้ ช่วยชะลอโรคภัยที่มาพร้อมความเสื่อมของร่างกาย เพื่อให้ผู้คนมีอายุยืนยาวและมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น
31/03/2566
นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้ดำเนินโครงการ “SME ปัง ตังได้คืน ปีที่ 2” ภายใต้กรอบวงเงิน 500 ล้านบาท โดยคาดว่าจะช่วยผู้ประกอบการขนาดกลาง ถึงขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี (SMEs) ได้มากกว่า 5,000 ราย เนื่องจากเอสเอ็มอีแต่ละรายสามารถขอรับสิทธิ์ได้ 2 ครั้งภายใต้วงเงิน 2 แสนบาที่จะได้รับ
31/03/2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา (ECDD) มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า หลังจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ผนึกกำลังส่วนงานที่เกี่ยวข้องวิจัยพืชสมุนไพรไทย ล่าสุดการต่อยอดวิจัยพืชสมุนไพรไทยกระชายขาว พบว่ามีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร
31/03/2566
นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธานกลุ่ม บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) กล่าวบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “INNOVATION กับการพลิกโฉมเฮลท์แคร์ไทยสู่ความยั่งยืน” ว่า โอกาสด้านเฮลท์แคร์ในไทยมีอีกมาก ซึ่งตลาดภายในประเทศใหญ่มาก สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ได้ทั้งหมด เพื่อพัฒนาเรื่องของคุณภาพ รวมถึงช่วยลดต้นทุนได้ อย่างไรก็ดีเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยได้มาก โดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเข้ามาช่วยเติมเต็ม และเพิ่มประสิทธิภาพของแพทย์
1 2 3 4 5 
6
 7 8 9 10... >|
Page view : 3142