ข่าวสารการลงทุน

28/06/2564
อธิการบดี และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ธนวรรธน์ พลวิชัย ประเมินว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 อยู่ที่ประมาณ 5-8 แสนล้านบาท หากสถานการณ์การระบาดเริ่มคลี่คลายจากการกระจายฉีดวัคซีนมากขึ้นภายในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
28/06/2564
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)กล่าวว่าได้เข้าลงทุนในบริษัท วิอาควา เธอราปิดิกส์ (ViAqua Therapeutics)สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชีวภาพสัญชาติอิสราเอล ด้วยงบลงทุน venture fund ของบริษัท ซึ่งไทยยูเนี่ยนนับเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำต่างๆ ที่เข้าร่วมลงทุนในครั้งนี้
28/06/2564
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)  เร่งขับเคลื่อนกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสอดคล้องกับแผนการพัฒนาระยะยาวของทางกระทรวงที่ต้องการยกระดับศักยภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เครื่องมือและการให้บริการทางการแพทย์ให้เทียบเท่ากับระดับสากล โดยเน้นการยกระดับการแพทย์ สร้างศูนย์ทดสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกในการตรวจและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของไทยให้กับผู้ประกอบการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ในราคาที่เป็นธรรม
28/06/2564
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามแผน 5 ปีของบริษัท มีเป้าหมายพัฒนาแผนกลยุทธ์มุ่งสู่ปี2568โดยตั้งต้นจากแนวคิด Healthy Living, Healthy Oceans เป็นการสร้างกลยุทธ์จากเทรนด์ระยะยาวของผู้บริโภคทั่วโลกที่มองหาอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีความยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์ในเรื่องความสะดวกในการซื้อหา จัดเตรียมและปรุงได้ง่ายซึ่ง การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ได้เปลี่ยนแทรนด์ผู้บริโภค ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นตัวเร่งให้เทรนด์เหล่านี้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น กลยุทธ์2568ของบริษัทจึงไม่ได้มีการปรับเปลี่ยน ยังคงเดินหน้าในการผลิตอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีความยั่งยืนต่อไป
28/06/2564
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยว่า สนค. ได้วิเคราะห์และติดตามแนวโน้มการส่งออกไทยในปี 2564 พบว่า สินค้ากลุ่มอาหาร ซึ่งเป็นสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีอัตราการเติบโตสูง อาทิ ผัก ผลไม้ สด แช่แข็งกระป๋องและแปรรูป อาหารทะเลแปรรูป เครื่องดื่ม สิ่งปรุงรสอาหาร น้ำผลไม้ อาหารสัตว์ จากปัจจัยด้านราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้น และความแนวโน้มความต้องการบริโภคสินค้าสุขภาพ
28/06/2564
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH) ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่แตกไลน์ธุรกิจพลังงานมาสู่ธุรกิจบริการสุขภาพ (Healthcare) เป็นครั้งแรก หลังจากก่อนหน้านี้ราว 2-3 ปี ราช กรุ๊ปชิมลางลงทุนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและชมพู โครงการติดตั้งและบริหารระบบเก็บเงินมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา และบางใหญ่-กาญจนบุรี ตลอดจนโครงข่ายใยแก้วนำแสงตามแนวทางรถไฟและทางหลวง เป็นต้น ล่าสุด ราช กรุ๊ปตัดสินใจเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) คิดเป็นสัดส่วน 10% มูลค่าการซื้อขาย 1,557.70 ล้านบาทเมื่อปลายเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา
28/05/2564
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด เปิดเผยว่า Techsauce ได้ขับเคลื่อนองค์กรมาครบรอบ 10 ปี ก้าวสู่การเป็น Tech Knowledge Sharing Platform แพลตฟอร์มที่รวบรวมคอนเทนท์ด้านเทคโนโลยีในโลกธุรกิจและนวัตกรรมไว้อย่างครบวงจรที่สุดในประเทศไทย
28/05/2564
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวถึงแนวโน้มการส่งออกในปี 2564 ว่าถือว่าเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจหลักควบคู่ไปกับการลงทุนภาครัฐที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจในปีนี้ขยายตัวได้ โดยการส่งออกในปีนี้ได้อานิสงค์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศเศรษฐกิจสำคัญๆที่เริ่มมีการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนได้มากขึ้นทำให้เศรษฐกิจกลับมาขับเคลื่อนได้
28/05/2564
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างชาติ 15 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทยภายใต้ พรบ.ต่างด้าวฯ โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติจากฮ่องกง สิงคโปร์และญี่ปุ่น ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 3,085 ล้านบาท
28/05/2564
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เปิดเผยว่า วันนี้ (7 พ.ค.) ปตท. และ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ เพื่อสร้างระบบสุขภาพและความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขที่จำเป็นแก่ประเทศ ณ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
1 2 3 4 5 6 
7
 8 9 10... >|
Page view : 2316