ข่าวสารการลงทุน

28/12/2564
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีกิจการอวกาศของ GISTDA เปิดเผยว่า การทดลองในอวกาศและสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ หรือ Microgravity ตลอดจนการสำรวจอวกาศในโครงการ National Space Exploration หรือ NSE ตามแนวทางการวิจัยขั้นแนวหน้า หรือ ESS Frontier Research เป็นบทบาทสำคัญที่จิสด้าต้องการจะให้ประเทศไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในการสำรวจ ศึกษา วิจัย และใช้ประโยชน์จากอวกาศให้มากที่สุด
28/12/2564
โชคชัย พวงศิริ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไมนีด เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า บริษัทจัดอยู่ในกลุ่มดีพเทคสตาร์ทอัพด้านสุขภาพ ที่สปินออฟมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2562 เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการใช้งานทางการแพทย์ในระดับโลก โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในด้านของเทคโนโลยีทางการส่งสาร ที่เน้นพัฒนาเทคโนโลยีนำส่งสารเข้าสู่ผิวหนังด้วยไมโครนีดเดิล (Microneedle) แบบละลายน้ำได้ เนื่องจากมองเห็นว่าเทคโนโลยีนี้มีศักยภาพสูง และเป็นที่ต้องการในอนาคต โดยจะใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อนำส่งผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสำอางและยาเป็นหลัก และมั่นใจว่าเทคโนโลยี Detachable and Dissolvable Microneedle มีประสิทธิภาพมากกว่าบริษัทไมโครนีดเดิลคู่แข่งชั้นนำของโลกหลากหลายบริษัท
28/09/2564
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายเร่งผลักดันในการส่งเสริมสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการใหม่อย่างครบวงจร ตั้งแต่การเสริมสร้างความรู้และทักษะในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเพิ่มช่องทางการค้า และสรรหาโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อให้สามารถพัฒนาธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินงานภายใต้ 2 โครงการหลัก
28/09/2564
ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า การใช้นวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผลิตภาพการผลิตและยกระดับศักยภาพของประเทศมีความสำคัญมากขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม ผลจาก RDI Survey สะท้อนว่า แม้ธุรกิจไทยส่วนใหญ่จะทำกิจกรรมนวัตกรรมอยู่แล้ว
28/09/2564
ประธานฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ กลุ่ม บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ลงนามสัญญาเพื่อเข้าร่วมลงทุนในรอบการลงทุน Series B กับ รศ.ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เมติคูลี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่ใช้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพัฒนากระดูกและข้อต่อเทียม รวมถึงอุปกรณ์ช่วยผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ
28/09/2564
การเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ของไทย ในปี 2565 ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแล หรือผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองได้แต่ต้องอาศัยเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่จำเป็นและช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ตลาดอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันรักษาเบื้องต้นและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุในไทย จึงมีโอกาสเติบโตตามความต้องการบริการสุขภาพและการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
28/09/2564
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เดือนส.ค. 2564 มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่จำนวน 214 ราย
28/09/2564
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ ระบุ ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้พิจารณาเห็นชอบมาตรการสำคัญ 3 เรื่อง 
28/09/2564
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านนวัตกรรมโปรไบโอติกและการดูแลสุขภาพ เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให่ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้าเพื่อสุขภาพ รวมถึงวชภัณฑ์ยามีการเติบโตสูงมาก โดยผู้บริโภคยังคงใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้นสำหรับสินค้าในหมวดดังกล่าว สวนทางกับสินค้าอื่นๆ เช่น อาหารที่จ่ายลดลง เพราะทานข้าวนอกบ้านน้อยลง เป็นต้น
28/09/2564
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยาอินไทย จำกัด ในเครือโรงพยาบาลยันฮี เปิดเผยว่า แนวโน้มความต้องการใช้ฟ้าทะลายโจรยังคงมีอยู่ต่อเนื่องตามสถานการณ์การติดเชื้อของโควิด-19 โดยพบว่าในช่วงที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การจากระบาดอย่างรุนแรง โดยกลุ่มลูกค้าหลักเป็นผู้ป่วยโควิด-19 รวมถึงตลาดออนไลน์ที่มีการขายฟ้าทะลายโจรผ่านแพลตฟอร์มจำนวนมากกว่าหมื่นรายการ จึงทำให้ฟ้าทะลายโจรเข้าถึงกลุ่มลูกค้าออนไลน์ได้กว้างมากขึ้น
1 2 3 4 5 6 7 
8
 9 10... >|
Page view : 2788