ข่าวสารการลงทุน

28/05/2564
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนเมษายน 2564 อยู่ที่ระดับ 84.3 ปรับตัวลดลงจากระดับ 87.3 ในเดือนมีนาคม 2564 โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 8 เดือน นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2563
28/05/2564
รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 ที่ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือเยียวยา โดยแบ่งออกเป็น 2 มาตรการหลัก ดังนี้ 1. มาตรการด้านการคลัง เช่น โครงการคนละครึ่ง เฟส 3, โครงการเราชนะ, โครงการ ม.33 เรารักกัน และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เป็นต้น 
28/05/2564
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 1 ปีนี้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงต้นปี และผลกระทบต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดในปีที่แล้ว โดยภาคการท่องเที่ยวและบริการหดตัวมากถึง 63.5% ส่วนการใช้จ่ายในหมวดสินค้ากึ่งคงทนลดลงต่อเนื่อง 10.8%  ตามการลดลงของ การใช้จ่ายหมวดเครื่องเรือน อุปกรณ์ครัวเรือนและการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และหมวดเสื้อผ้าและรองเท้า
28/05/2564
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ความรุนแรงขึ้นช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ไม่เพียงจำนวนยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่อัตราการติดเชื้อในปอดก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้ เนื่องจากโรคโควิด-19 ที่ระบาดในระรอกนี้มาจากสายพันธุ์อังกฤษและอินเดีย
28/05/2564
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคลวาทิส-เอเชีย แปซิฟิค จำกัด หรือ CVT ผู้เชี่ยวชาญ และให้บริการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ในการทำความสะอาดด้านสุขอนามัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่มทุกประเภท กลุ่มบริษัทในเครือบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PRAPAT เปิดเผยถึงแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2564 ว่า
28/05/2564
ประธานกรรมการ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ เปิดเผยว่า TWZ โดยบริษัท กัญช์ยารักษ์ จำกัด ซึ่ง TWZ ถือหุ้นในสัดส่วน 51% ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงในการร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชกัญชงกัญชากับบริษัท กาโตว์ เฮ้าส์ จำกัด 
20/04/2564
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผย "กรุงเทพธุรกิจ" ว่า เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2564 ส.อ.ท.ได้หารือคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท.และมีข้อสรุปพร้อมช่วยรัฐบาลด้านวัคซีนเต็มที่ โดยเน้น 4 เรื่อง
20/04/2564
ประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยจัดการประชุมระหว่างหอการค้าไทยกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัทใหญ่กว่า 40 บริษัท จากทุกกลุ่มธุรกิจของไทย ผ่านระบบประชุมทางไกล เพื่อร่วมกันวางแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของภาคเอกชน และต้องจัดหาวัคซีนทางเลือกให้เพียงพอ โดยสนับสนุนภาครัฐให้สามารถเปิดประเทศได้อย่างรวดเร็ว เพื่อความปลอดภัยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวโยบายหลัก ภารกิจ 99 วันแรกของการทำงานในหอการค้า ที่ต้องมีการ Connect the dots คือ ดึงความร่วมมือจากทุกฝ่าย ให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
20/04/2564
การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการใช้ถุงมือยางทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยสมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทย ระบุว่าก่อนเกิดโควิด ความต้องการถุงมือยางโลกเติบโตปีละประมาณ 10% แต่ปีที่ผ่านมา โตขึ้นกว่า 20%และคาดว่าปีนี้ความต้องการจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 10%  
20/04/2564
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่อาจเป็นรูปตัว K เป็นเรื่องที่รัฐบาลกำลังจับตามองอยู่และเห็นว่าแนวโน้มที่จะเป็นการฟื้นตัวในลักษณะนั้น คือ บางธุรกิจ บางกลุ่มอุตสาหกรรมเติบโตดีมาก แต่บางบางธุรกิจยังยากลำบากไปต่อได้ยาก และต้องการได้รับความช่วยเหลือเป็นการเฉพาะ ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามออกมาตรการแก้ไขและให้การช่วยเหลือส่วนที่เป็นขาของตัว K ที่ชี้ลงข้างล่างอย่างเช่นมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ (Asset Warehousing) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยพยุงการจ้างงานด้วย
1 2 3 4 5 6 7 
8
 9 10... >|
Page view : 2316