ข่าวสารการลงทุน

28/02/2566
ดร.พัชรินทร์ บุญยะรังสรรค์ ผู้ช่วยประธานฝ่ายนวัตกรรมองค์กรยั่งยืน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า BDMS เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ หรือ Health Tech เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
28/02/2566
นายยิ่งยศ จารุบุษปายน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย ลีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด เปิดเผยว่า ตลาดกัญชงไทยในปี 2565 ที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ราว 10% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการประกาศ ร่าง พ.ร.บ. เสรีกัญชง-กัญชาที่ยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจน และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้บริโภคที่มองว่ากัญชงและกัญชาเป็นสิ่งเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามคาดว่าตลาดกัญชงไทยในอีก 3 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2566-2568) จะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด
28/02/2566
พท.นพ.ธรณัส กระต่ายทอง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การชะลอวัย คลินิกการแพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ V Precision Clinic ภายใต้การดูแลของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า วิทยาการทางการแพทย์ที่ล้ำหน้า และเทคโนโลยี Anti Aging ที่ทันสมัยทำให้ Mindset ของคนส่วนใหญ่ที่มองว่า ‘ความชราเป็นโรคหนึ่ง’ และป้องกันหรือชะลอวัยได้ ทำให้ เทรนด์การดูแลสุขภาพแบบชะลอวัยจึงได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลวิภาวดี เห็นโอกาสเติบโตในตลาดนี้และเพื่อรองรับดีมานด์ที่เพิ่มมากขึ้นจึง แยกส่วนหนึ่งของแผนกเวชศาสตร์ชะลอวัยออกมาและเปิดเป็นคลินิกแพทย์ทางเลือก
28/02/2566
ศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในอดีตจนถึงปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรมที่มีการพัฒนาต่อยอดในการนำเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริการ การรักษา จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด
31/01/2566
สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมช.สธ.) กล่าวว่า EEC เป็นพื้นที่พิเศษที่มีการเติบโตของเมืองมาก มีปัญหาโครงสร้างเรื่องประชากรแฝง ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)จึงจำเป็นต้องแก้ปัญหา พัฒนาระบบสาธารณสุขอย่างเร่งด้วย ให้ทันกับการเติบโตของเมือง ทำให้บริการอยู่ในพื้นที่ใกล้บ้านใกล้ที่ทำงาน จะลดภาระของผู้ประกันตนในการเดินทาง  เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม สะดวก รวดเร็ว
31/01/2566
ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คาดว่าในปี 2566 นี้จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จะกลับมามีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับปีก่อนโควิด-19 ถึง 50% จากแรงหนุนการเปิดประเทศบวกกับกระแสการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่เพิ่มมากขึ้น ช่วยส่งเสริมให้ตลาด Medical & Wellness Tourism รวมถึงเศรษฐกิจในประเทศกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง  
31/01/2566
นายบุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด เปิดเผยภายหลังลงนามความร่วมมือ และเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยระบุว่า ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา อินโนบิก (เอเซีย) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ “Leading Life Science Company in Region by Bringing Best Science and Enhancing Quality of Life”
31/01/2566
ดร.สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มโรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ (“IMH”) เปิดเผยว่า สำหรับความมือกับ “HUMAN” จะเป็นการพัฒนาระบบ แอปพลิเคชัน ภายใต้ "Workplaze Application" ร่วมกันซึ่งแอปพลิเคชัน ดังกล่าวสามารถ link ส่งผลตรวจสุขภาพรายบุคคล ผ่านทางมือถือแต่ละบุคคล ซึ่งบริษัทฯมองว่าการนำเครื่องมือดังกล่าวมาใช้ในครั้งนี้ จะช่วยเจาะตลาดใหม่กลุ่มพนักงานที่มีอยู่จำนวนมาก
31/01/2566
นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวภายหลังเปิดงาน “Modern NIT มิติใหม่การบริการทางการแพทย์” ว่า สถาบันประสาทฯ ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคสมอง ไขสันหลังและระบบประสาท มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ที่ผ่านมา ได้พัฒนาและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการใช้ Telemedicine แอปพลิเคชัน SMART OPD และ NIT Plus ที่สั่งจ่ายยาและจัดส่งยาผ่านไปรษณีย์ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายการเดินทางของผู้ป่วย, สร้างเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั่วประเทศ, การผ่าตัดโรคลมชักและโรคสมองอื่นๆ
31/01/2566
นายณัฎฐ์ ธารธนาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทนเรน จำกัด เปิดเผยว่า การร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีส่วนผสมสารสกัดจากกัญชา-กัญชงครั้งนี้ TENRAIN เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการปลูกกัญชา-กัญชงระดับพรีเมี่ยมและได้รับรองมาตรฐานการปลูกพืชสมุนไพรระดับสากล European Union organic (EU-Organic) จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) รายแรกของประเทศ ขณะที่ LEAPDELAB ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทายลัย และได้รับการบ่มเพาะจาก ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสารสกัดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์กัญชา-กัญชงระดับประเทศ ได้ร่วมมือกันผลิตผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชง ด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเป็นต้นแบบในการพัฒนาสินค้าในกลุ่มนี้ให้ได้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
1 2 3 4 5 6 7 
8
 9 10... >|
Page view : 3326