ข่าวสารการลงทุน

31/01/2566
นพ.พิชิต กังวลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ในเครือบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG เปิดเผยว่า โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง มีแผนลงทุนในธุรกิจเฮลท์แคร์ต่อเนื่อง ล่าสุดจับมือกับ AVIC-INTL Project Engineering Company, China หรือ AVIC เพื่อร่วมลงทุนในหลายด้าน โดยในธุรกิจโรงพยาบาลเบื้องต้นจะลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับในประเทศจะเป็นการร่วมลงทุนในโครงการร่วมทุนสร้างศูนย์มะเร็ง ศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร และศูนย์ดูแลสุขภาพองค์รวม
31/01/2566
ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด เปิดเผยว่า อุปกรณ์ทางการแพทย์แบบใช้ภายในบ้านถือเป็นแนวโน้มใหม่ของการป้องกันและตรวจวินิจฉัยสุขภาพเบื้องต้น โดยคาดการณ์ในอีก 5 ปีข้างหน้า ในปี 2571 จะมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 35,000 ล้านดอลลาร์ จึงทำให้มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอโดยอาศัยความรู้ทางการแพทย์ควบคู่กับเทคโนโลยีทางวิศวกรรมและการวิเคราะห์ข้อมูล (data analytic) ประกอบกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และความใส่ใจด้านสุขภาพของไทย
31/01/2566
แคโรไลน์ คลาร์ค ประธานและรองประธานกรรมการบริหาร ฟิลิปส์ อาเซียน แปซิฟิก กล่าวว่า “เพื่อการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยี AI และเทคโนโลยีการวิเคราะห์แนวโน้มล่วงหน้า ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อบุคลากรทางการแพทย์ในการยกระดับคุณภาพการให้บริการ ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มความรวดเร็วในการรักษา หลังจากที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา รายงานในปีนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารและบุคลากรแถวหน้าในวงการเฮลท์แคร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จัดอยู่ในกลุ่มผู้นำที่ให้ความสำคัญต่อเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีใหม่ ๆ
31/01/2566
นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท จำกัด เปิดเผยว่า เทรนด์สุขภาพ (Wellness) ได้รับความนิยมอย่างมากและจะได้รับความนิยมต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้บริโภคเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพ โดยผู้คนตระหนักถึงสุขภาพที่แข็งแรง ช่วยให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียั่งยืนรอบด้าน โดยเฉพาะเทรนด์การบริโภคสมุนไพร และธรรมชาติบำบัด เนื่องจากคนหันมาใส่ใจและให้ความสำคัญกับการกิน ซึ่งมีผลต่อสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอก เลือกรับประทานของที่ดีต่อร่างกาย อาทิ ผักและผลไม้ สมุนไพรออร์แกนิค เสริมภูมิคุ้มกัน ดูแลสุขภาพและร่างกาย
27/12/2565
คุณสิทธิรุจน์ เสถียรจารุพงศา ประธานบริษัทฯ กล่าวว่า การก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมของทางบริษัทได้รับการสนับสนุนพื้นที่ห้องวิจัยและสำนักงานรวมทั้งการบริการทางด้านการวิจัยจากอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ซึ่งจะช่วยผลักดันให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เรามุ่งเน้นการผลิตสารซีบีเอ็นที่ใช้สารตั้งต้นมาจากภาคการเกษตร โดยที่สารซีบีเอ็นให้ผลดีในการระงับการปวดและช่วยส่งเสริมคุณภาพการหลับ เราวางเป้าหมายไว้ว่าการพัฒนายาแก้ปวดรูปแบบใหม่จะช่วยแก้ปัญหาความเสี่ยงโรคไตจากการใช้ยาแก้ปวดกลุ่มพาราเซตามอลหรือที่เรียกว่าเอ็นเสด
27/12/2565
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าขมิ้น เป็นพืชล้มลุกที่จัดอยู่ในตระกูลขิง มีเหง้าอยู่ใต้ดิน เนื้อในของเหง้าจะเป็นสีเหลือง มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มีตั้งแต่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแสดจัด โดยถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีชื่ออื่น ๆ อีก เช่น ขมิ้นชัน ขมิ้นแกง ขมิ้นหยอก ขมิ้นหัว ขี้มิ้น หมิ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละภาคและจังหวัดนั้น ๆ นิยมนำไปใช้ในการประกอบอาหาร แต่งสี แต่งกลิ่นอาหาร เช่น แกงไตปลา แกงกะหรี่ เป็นต้น ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด
27/12/2565
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราเผชิญกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงและต้องปรับตัวให้ทัน เช่น สวมหน้ากาก ปรับบ้านให้อยู่สบายเพื่อ Work from Home ใช้จ่ายออนไลน์ ภาคธุรกิจประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ต้นทุนพลังงานสูง จึงนำดิจิทัลเทคโนโลยี พลังงานสะอาดมาใช้ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้น ขณะเดียวกันต้องดูแลสังคม สิ่งแวดล้อมให้ดีเพื่อส่งต่อทรัพยากรให้คนรุ่นถัดไป เอสซีจีจึงมุ่งพัฒนานวัตกรรมโซลูชันแห่งอนาคตให้ตรงความต้องการใหม่ๆ ให้ผู้บริโภคได้ใช้ชีวิตอย่างประหยัด ปลอดภัย สะดวก รักษ์โลก
27/12/2565
นายณัฐพัฒน์ นิธิอุทัย กรรมการบริษัท ปัตตานีอุตสาหกรรม (1971) จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เลย์เทกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ด้วยประสบการณ์ในตลาด 50 ปีที่ผ่านมา เลย์เทกซ์มีการปรับตัวอยู่เสมอ เนื่องจากคุณพ่อเป็นดร.ด้านยางและโพลิเมอร์คนแรกของไทย ที่จบการศึกษาจากประเทศอังกฤษ ทำให้ภายในโรงงานมีนักวิจัยและแลป ที่พัฒนาโดยนำนวัตกรรมเข้ามามีส่วนช่วยให้การพัฒนาสินค้าจากยางพารา
27/12/2565
ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมดิคอล อินเทลลิเจนซ์ จํากัด เปิดเผยว่าในอดีตผู้บริโภคหรือผู้ป่วยที่ต้องการรับยาจำเป็นจะต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลหรือร้านขายยาซึ่งมีแค่ยาบางประเภทที่สามารถซื้อได้เอง แต่ปัจจุบันโลกแคบลงและมีวิวัฒนาการทางการแพทย์มากขึ้นรวมทั้งเทเลเมดิซีนทำให้ผู้ป่วยสามารถพบหมอได้ผ่านมือถือ แท็บเล็ต โดยไม่ต้องออกจากบ้านหรือที่ทำงาน ทำให้ประหยัดเวลาและยาถูกจัดส่งถึงมือได้โดยเร็ว คนไม่จำเป็นต้องรอให้อาการหนักแต่สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที
27/12/2565
นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (EKH) ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีศักยภาพของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2566 ยังคงมีเป้าหมายที่จะขยายส่วนงานด้านสุขภาพต่าง ๆ รวมถึงลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถรองรับการเข้าใช้บริการของประชาชนได้ทั่วถึง โดยเตรียมงบลงทุนประมาณ 70 ล้านบาท เพื่อขยายศูนย์ไตเทียม, ขยายเตียงบริการฟอกเลือด เพิ่มอีก 14 เตียง รวมเป็น 24 เตียง
1 2 3 4 5 6 7 8 
9
 10... >|
Page view : 3571