รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมเซลล์และยีนบำบัดด้วยการอนุมัติให้การตรวจสอบยีนและพันธุกรรมได้

03/02/2563
          ในด้านการสนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมเซลล์และยีนบำบัดในประเทศญี่ปุ่นได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2019 การตรวจสอบทางยีนและพันธุกรรมเพื่อตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาและเคมีบำบัดเป็นไปได้อย่างดีขึ้นนั้น ได้รับการรับรองและครอบคลุมอยู่ในการประกันสุขภาพของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดสอบสำคัญคือ cancer genome profiling ในลักษณะเดียวกันกับสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซึ่งการทดสอบถือเป็นความหวังใหม่สำหรับผู้ป่วยที่การรักษาแบบดั้งเดิมไม่เป็นผล โดยระบบการทดสอบที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลมีทั้งระบบที่พัฒนาจาก National Cancer Center and health instrument-maker Sysmex Corp. และ เทคโนโลยีที่นำเข้าจากอเมริกาโดยบริษัท Chugai ทั้งสองระบบสามารถตรวจสอบยีนที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งได้มากถึง 101 จุด

Page view : 92