การกำหนดช่องทางการจำหน่ายยากลุ่มรักษาวัณโรค (The distribution channel of Antituberculous drugs)

19/06/2563
          แม้ว่าวัณโรคจะไม่ใช่โรคอุบัติใหม่ แต่สถานการณ์ของวัณโรคในประเทศไทยจากรายงานขององค์การอนามัยโลก ( World Health Organization) หรือ WHO ระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทยติด 1 ใน 14 ประเทศที่มีอัตราผู้ป่วยวัณโรคสูงที่สุดในโลก โดยจากการคาดการณ์ทางสถิติพบว่า ประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรคมากถึง 1.2 แสนราย เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวปีละ 12,000 ราย และพบว่ากว่าร้อยละ 30 ของผู้ป่วยวัณโรคไม่ได้อยู่ในระบบการรักษาหรือมีการรักษาไม่ถูกวิธี ทั้งที่กรณีวัณโรคปกติสามารถรักษาให้หายขาดได้ในเวลา 6 เดือน ผู้ป่วยวัณโรคโดยทั่วไปอาจไม่แสดงอาการไอ น้ำหนักลด เหงื่อออกตอนกลางคืนหรือมีเสมหะปนเลือด หากแต่เมื่อได้รับการรักษาไม่ถูกต้องอาจพัฒนาอาการจนกระทั่งเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ การได้รับการรักษาที่ไม่ถูกต้องยังเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่เชื้อให้แก่ผู้อื่น เนื่องจากเชื้อวัณโรคจะหายขาดได้ก็ต่อเมื่อได้รับการรักษาที่ถูกวิธีและได้รับยาครบตามกำหนดเท่านั้น
 
Page view : 135