สถิติอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ทางการแพทย์

06/02/2562
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ทางการแพทย์ทั่วโลก 
 
2-1.jpg

          บริษัทวิจัยตลาด Cystal Market Research ได้ประเมินรายได้ของตลาดหุ่นยนต์การแพทย์ทั่วโลกในปี ค.ศ. 2012 ว่ามีมูลค่าอยู่ที่ 6.69 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 46.24 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ. 2022 หรือมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ที่ 21.32 เปอร์เซ็นต์ (ปี ค.ศ. 2013 - 2022) สำหรับปัจจัยที่ส่งผลให้ตลาดนี้มีการเติบโตสูงขึ้นได้แก่ การเพิ่มขึ้นของความต้องการในการรักษาที่มีประสิทธิภาพอย่าง การผ่าตัดที่แม่นยำขึ้น และการเพิ่มขึ้นของจำนวนการผ่าตัดจากระดับการเกิดโรคที่เพิ่มขึ้น 
Page view : 1306