แนวโน้มและสภาวะตลาดอุตสาหกรรมอาหารเสริมของไทย

19/06/2563
          ในปัจจุบัน กระแสแนวโน้มของการดูแลสุขภาพมีผลต่อพฤติกรรมชองผู้คนในสังคม โดยเฉพาะในด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ทั้งการตื่นตัวในการออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงป้องกันโอกาสในการเจ็บป่วย ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มสูงขึ้น นอกจากนี้แล้ว การรับประทานอาหารที่ดี เหมาะสมในการเสริมสร้างสุขภาพก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ทำให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (food supplementary) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่น่าจับตามองในประเทศไทยปัจจุบัน

 
Page view : 2540