ไทย-ไต้หวัน ร่วมกันจัดงานนำเสนอผลิตภัณฑ์ Smart Healthcare นวัตกรรมด้านการแพทย์ เพื่อให้เกิดการจับคู่

08/05/2563
          สำนักงานการค้าต่างประเทศไต้หวัน และสภาพัฒนาการค้าภายนอกไต้หวัน (TAITRA) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย (THAIMED) จัดงานสัมมนาและเจรจาธุรกิจ “Thailand-Taiwan Smart Healthcare Seminar & Trade Meeting 2019” ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ที่โรงแรมโซฟิเทล แบงค็อก สุขุมวิท เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ Smart Healthcare เทคโนโลยีทันสมัย และนวัตกรรมด้านการแพทย์ และเพื่อให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ

          เนื่องจากรัฐบาลไทยกำลังดำเนินการตามแผนระยะยาว 10 ปี ในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในเอเชียที่สามารถตอบโจทย์ด้านสุขภาพและด้านการแพทย์ ซึ่งตรงกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีของไต้หวันซึ่งเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์ต่างๆ ทำให้เกิดการจัดงานในครั้งนี้ โดยบริษัทไต้หวันที่มาร่วมงาน ได้นำเสนอจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล Taiwan Excellence Award  ซึ่งต้องผ่านการคัดเลือกด้วยกระบวนการที่เข้มข้น และพิจารณาจากหลายด้าน เช่น ด้านวิจัยและพัฒนา การออกแบบ คุณภาพ และการตลาด เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทต่างๆ ดังกล่าว ได้แก่ HIWIN TECHNOLOGIES, Advantech, IEI Integration, Mediland Enterprise, Imediplus และ Faspro Systems
 


Page view : 108